CASE STUDY: Plastic Whale zachęca turystów do sprzątania Amsterdamu

Co można robić podczas wypadu do Amsterdamu? Zwiedzać miasto, podziwiać architekturę, wybrać się na wycieczkę po słynnych kanałach? Firma Plastic Whale stworzyła nietypową atrakcję turystyczną, łączącą przyjemne z pożytecznym. Oferuje zwiedzanie miasta łodzią, w trakcie którego turyści… wyławiają plastikowe śmieci z kanałów. Brzmi nieciekawie? Pozory mylą!

W plastikowych połowach mogą wziąć udział zorganizowane grupy (liczące nawet do 150 osób), a także mniejsze grupki, w tym rodziny z dziećmi. Dla uczestników przewidziane są nagrody za największą zebraną ilość plastikowych odpadów, a także za najbardziej nietypowy obiekt wyłowiony z kanału.

Atrakcja turystyczna polegająca na sprzątaniu miasta, które zwiedzamy, wydaje się przykrym odzwierciedleniem czasów, w których problem zanieczyszczenia środowiska staje się coraz bardziej widoczny i nagłaśniany. Jednak działania Plastic Whale to naszym zdaniem dowód na to, że oczyszczanie publicznych przestrzeni z odpadów może stać się rodzajem rozrywki, w której będzie chciało brać udział coraz więcej osób. I świetnie!

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Jesteśmy jedno.org. JEDNO powstało ponieważ łączą nas te same poglądy na biznes i markę. Wierzymy, że rosnące w siłę przedsiębiorstwa powinny wziąć na siebie odpowiedzialność za otaczający nas świat.

Wejdź na http://jedno.org by dowiedzieć się więcej!

Jeśli podobał Ci się tekst, to bardzo nas to cieszy! ❤️ 
Podziel się nim z innymi 🚀 i daj znać w komentarzu co sądzisz w tym temacie!

Like what you read? Give Aleksandra Bragun a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.