Holebi’s kunnen nog steeds zichzelf niet zijn in de sportwereld

Fernand Van Damme
Feb 24, 2016 · 3 min read

Alsof het gisteren was, hoor ik AA Gent-speler Benito Raman tijdens het overwinningsfeestje van zijn club verkondigen: ‘Alle boeren zijn homo’. Ook de uitspraak van de Filippijnse bokser Many Pacquiao dat homo’s erger zijn dan dieren, kan ik maar niet uit mijn gedachten bannen.

Volgens velen gaan we er op vooruit als het gaat over het accepteren van holebi’s. We zouden op alle vlakken meer open minded zijn. Mijn ervaringen weerleggen deze uitspraken.

Mijn naam is Raf Van Puymbroeck, 21 jaar en finalist van de ‘Mister Gay Belgium 2016 verkiezing’. Van opleiding ben ik Bachelor Lichamelijke Opvoeding & Bewegingsrecreatie. Tijdens mijn studies deed ik stages in scholen, zowel lager als secundair onderwijs, en in verschillende sportclubs. Momenteel ben ik docent en stagebegeleider aan de Thomas More Hogeschool in Turnhout voor de nieuwe richting Bachelor Sport & Bewegen. Ik ben dus actief betrokken in en rond het sportlandschap in België.

Jongeren zijn niet vies van het woord ‘janet’ en ‘homo’. In de kleedkamers, op het veld, tijdens de training, voor en na de wedstrijd,… vormt het testosteron bij zowel kinderen, jongeren als ouders vaak een probleem. Ze roepen scheldwoorden als ‘vuile homo’, ‘rugridder’, ‘janet’ alsof het een bijnaam is voor elkaar, alsof dit de normaalste zaak van de wereld is om dit te roepen als ze verliezen. Je zou denken dat hierop gereageerd wordt door de begeleiders of lesgevers. Maar niets is minder waar. Langs deze kant komt er geen of weinig respons op dergelijke uitspraken omdat het zo vaak gebeurt. Alsof zoiets ‘oké’ is om te laten gebeuren. ‘Meester, ze zeggen dat ik een janet ben omdat ik niet wil voetballen met de jongens…’. ‘Kijk eens niet naar mij als ik mij omkleed, gij vuile homo! Ga u maar bij de meisjes omkleden!’.

Is het dan zo moeilijk om jezelf te zijn tijdens het uitoefenen van een sport? Uit onderzoek blijkt van wel. 66% van de holebisportbeoefenaars licht slechts enkele medespelers in over zijn of haar geaardheid. Een op vier van de ondervraagde holebi’s zegt niets over zijn of haar geaardheid uit angst voor de reacties.

Logisch? Bij topspelers is het nog steeds groot nieuws als iemand ‘uit de kast komt’. Denken we maar aan schoonspringer Tom Daley, tennisster Amélie Mauresmo, profworstelaar Darren Young, basketbalster Ramona Bachmann, profbasketter Jason Colins, American Football prof Kevin Grayson,… En ook vele anderen kwamen in het nieuws omdat ze uitkwamen voor hun geaardheid.

Gelukkig zijn er organisaties en kledingmerken die dit thema ter harte nemen en de ernst van dit ‘probleem’ zien. Bijvoorbeeld sportkledingmerk Adidas heeft aan zijn sponsorcontracten clausules toegevoegd waarbij atleten beschermd worden tegen ontslag wanneer ze uitkomen voor hun geaardheid als homo, lesbisch, biseksueel of transgender.

Ook FIFA gaf onlangs geldboetes aan zes voetbalclubs (Chili, Argentinië, Mexico, Peru, Uruguay en Honduras) omdat hun fans homofobe quotes riepen tijdens kwalificatiewedstrijden voor de komende World Cup in 2018. Goed (of niet goed?) zal je denken, maar ik vind het teleurstellend dat dit allemaal nodig is en moet ingevoerd worden.

Dankzij mijn deelname aan ‘Mister Gay Belgium 2016’ krijg ik eindelijk een stem om voor dit thema op te komen en mijn verhaal en mening te delen met de buitenwereld. Er zijn nog veel vooroordelen en problemen die ik de wereld uit wil helpen. Dit kan ik enkel doen als ik de steun krijg om mijn boodschap te verkondigen. Stemmen op mij is een klein gebaar maar zou uiteindelijk een grote stap kunnen betekenen voor holebi’s in de sportwereld. Steun me door je stem hier uit te brengen

Fair play binnen en buiten het spel, that’s my goal!

Jonge Denkers

Dag in dag uit worden Vlaamse jongeren met het woord ‘crisis’ geconfronteerd. Dat belet hen niet om te dromen, te ondernemen, prikkelende ideeën te formuleren. Dit platform geeft hen een stem.

Fernand Van Damme

Written by

Digital media creative bij @hyperisland. Goochelt met woorden voor @demorgen. Met taart kan je me bekoren.

Jonge Denkers

Dag in dag uit worden Vlaamse jongeren met het woord ‘crisis’ geconfronteerd. Dat belet hen niet om te dromen, te ondernemen, prikkelende ideeën te formuleren. Dit platform geeft hen een stem.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade