Jonge Denkers spreekt CAMILLE POLLIE: “Ik ben uitdagingenverslaafd”

@camillepollie/Instagram.com

Zorg ervoor dat een mediamastodont als VRT weet wat er in jong, creatief Vlaanderen leeft: dat is de missie van Open VRT. Hoezo, open? “De openbare omroep wil op een laagdrempelige manier met jonge creatievelingen in contact komen. We zijn te lang een onneembare burcht geweest”, zegt stuurvrouw Camille Pollie.

Felgekleurde muren en dito post-its, gekke attributen en lange werkeilanden: op de vierde verdieping van het Reyersgebouw huist de creatieve biotoop van Camille Pollie (25), communitymanager bij Open VRT. “Hoe jongeren media consumeren, verandert aan een razendsnel tempo. Als we die veranderende noden willen identificeren, moeten we als mediabedrijf met jonge creatives gaan praten. Daarom hebben we twee jaar geleden Open VRT opgericht”, zegt Camille.

“In de eerste plaats is Open VRT een virtuele ontmoetingsplaats waar jonge mediamakers zich kunnen presenteren, maar tweemaandelijks organiseren we ook een fysiek event. Doel: als openbare omroep creatief geweld inspireren, maar ook zelf door hen geïnspireerd worden.”

Vorige maand heeft Open VRT bijvoorbeeld een ‘StartMarkt’ georganiseerd. Leden hebben genoten van een avond met keynotes van regisseur Bilall Falah en schrijfster Nele Reymen die openhartig over professioneel succes en falen hebben gepraat. Achteraf is er ook een netwerkmoment georganiseerd. Camille: “Ik vraag de sprekers altijd om een uurtje aan de toog te blijven hangen. Zonder schroom kunnen jongeren hen dan met vragen bestoken.”

Het is zoeken geweest naar manieren om iets radicaalvernieuwends als dit te verkopen, maar we zijn op de goede weg

Maar zoals gezegd: Open VRT leeft in de eerste plaats virtueel. Dagelijks tweet Camille artikels rond creativiteit en ondernemen naar de community, tweewekelijks is er een nieuwsbrief en er is een webstek. Vorige maand hebben Camille en haar collega’s die met veel bombarie op jong, creatief Vlaanderen losgelaten. Bedoeling: die creatives aan de bedrijfswereld en de openbare omroep linken. “Let wel: Open VRT is geen verdoken rekruteringstool, het is eerder een duwtje in de rug om gemakkelijk contacten te leggen in de mediawereld en van anderen te leren.”

De community bestaat nu ruim twee jaar en intussen weten Vlaamse creatievelingen wat Open VRT inhoudt. Camille: “Het is zoeken geweest naar manieren om iets radicaalvernieuwends als dit te verkopen, maar we zijn op de goede weg. Creatief Vlaanderen loopt storm voor ons platform en volgende maand vindt er opnieuw een groot evenement plaats.”

Bedrijfscultuur

“Open VRT is een geslaagd initiatief”, vindt Jean-Philip De Tender, directeur media van de European Broadcasting Union (EBU), het samenwerkingsverband van openbare omroepen, en gewezen netmanager van Eén. “Het is als het ware een eilandje binnen de VRT dat de vrijheid heeft om ongebreideld te experimenteren en te falen. Dergelijke initiatieven juichen wij vanuit het EBU toe.”

Mediabedrijven ondergaan momenteel een digitale en mobiele revolutie en dat vergt een verandering in bedrijfscultuur, zo merkt De Tender op. “Traditioneel luidt de redenering als volgt: hoe ouder een werknemer, hoe meer ervaring en hoe meer kansen die verdient. Maar die vlieger gaat niet meer op. Tegenwoordig trek je als openbare omroep maar beter jong talent aan dat over de broodnodige digitale skills beschikt, anders overleef je niet. Open VRT past perfect in deze evolutie.”

Bij andere openbare omroepen in Europa lopen gelijkaardige projecten, zo zegt de EBU-topman. “BBC en het Finse YLE zijn de meest innovatieve, maar ook VRT is een te duchten speler. Met initiatieven als Open VRT bevestigt ze die status eens te meer.”

Joost Joossen voor VRT

Wie is Camille Pollie?

Een merk als Open VRT is maar zo sterk als haar boegbeeld. Met Camille lijkt dat alvast goed te zitten. Naast energieke communitymanager van Open VRT is ze op zondagochtend ook MNM-presentator. “Ik kan de creatieve scene in Vlaanderen pas geloofwaardig vertegenwoordigen als ik ook daadwerkelijk iets creatiefs doe. Presenteren vergt heel wat inventiviteit. Op technisch vlak kan ik meer dan mijn mannetje staan, ik bedenk formats en neem interviews af.”

Aan ambitie geen gebrek: “Ik vrees dat ik uitdagingenverslaafd ben. Waarom zou ik mij daarvoor moeten schamen? Er is niets verkeerd met het vooropstellen van doelen. Af en toe moet ik wel wat minder hard zijn voor mezelf, in mijn ogen ben ik nooit goed genoeg bezig. Misschien is dat mijn West-Vlaamse nuchterheid?”

Dat nuchtere doet Camille ook faam relativeren. “Ik hoef niet de vedette te zijn. Wie weet streef ik over enkele jaren wel een ingrijpende carrièreswitch na. Want dat is ook de essentie van het leven, van creatief zijn: openstaan voor nieuwe wendingen.”

Biografie
- 25 jaar, geboren in Brugge. 
- Heeft aan het RITCS gestudeerd. 
- Woont al acht jaar in Brussel, heeft haar hart verloren aan de grootstad. 
- Werkt voor Open VRT, MNM en draait haar hand niet om voor een nevenproject.

Dit artikel is ook gepubliceerd op demorgen.be

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.