Jonge Denkers spreekt EZRA EEMAN: “Vlaamse media durven geen keuzes te maken”

Photo: Tina Herbots

Hoe zal de journalistiek er in 2020 uitzien? Het is verleidelijk om in sciencefictionscenario’s te denken, maar de grootste verandering ligt bij de mediamaker zelf. Die moet meer ondernemend denken. Aan het woord: Ezra Eeman (39), journalist-ondernemer.

Als VTM NIEUWS-journalist trok Ezra Eeman de hele wereld rond, hij stond onder meer met caoutchouc ‘botten’ in het apocalyptische Fukushima één jaar na de fatale kernramp, maar intussen heeft Eeman ‘Vilvoorde’ ingeruild voor de Reyerslaan. Sinds april vorig jaar leidt hij VRT Startup, het best te beschrijven als een eilandje binnen de VRT-organisatie dat los van bestaande processen over de toekomst van de openbare omroep nadenkt. Kennissen roemen Eeman voor zijn journalistieke knowhow.

“Altijd was ik al door journalistiek gepassioneerd, maar vanaf 2012 ben ik er me echt in beginnen te verdiepen. Ik heb toen een beurs bemachtigd om aan het gerenommeerde City University New York (CUNY) te studeren. Meer concreet zou ik met de knapste koppen in de States nieuwe zakenmodellen in de journalistiek gaan onderzoeken.”

“De zakelijke inzichten die ik daar heb opgedaan, gidsen mij nu nog. In tegenstelling tot de Vlaamse journalistiekopleidingen geeft CUNY haar studenten een gedegen kennis ondernemen mee. Onontbeerlijk voor journalisten en het belang ervan zal enkel toenemen.”

Een goed ondernemer is goed met mensen

‘The greater good’

Photo: Tina Herbots

Eeman heeft recht van spreken. Naast hoofd van VRT Startup is hij ook journalistiek ondernemer. In de nasleep van zijn studies heeft hij’Journalism Tools’ opgericht. “Sinds enkele jaren worden journalisten overstelpt met honderden tools om hun werkingsproces te vergemakkelijken — nieuwe video-apps, publicatieplatformen, montageprogramma’s en ga zo maar door. Mediamakers willen op de hoogte blijven van die hulpmiddelen, maar hebben geen tijd om dat slaafs op te volgen. Al snel zag ik een opportuniteit: een helpende hand bieden die klaarheid schept.”

“Sinds 2013 ben ik stelselmatig mijn verzameling tools met Pinterest- en Twitter-volgers aan het delen. Intussen zijn dat er meer dan 17.000, onder wie journalisten met sleutelfuncties bij The New York Times, BBC en BuzzFeed. Lang heb ik dat vrij laagdrempelig aangepakt, maar toen ik vorig jaar het aanbod kreeg om daar een mobiel platform rond te bouwen, heb ik niet getwijfeld. Dankzij steun van het Amerikaanse Tow-Knight Center, gelinkt aan City University, kan ik mij nu echt een ondernemer noemen.”

Eind vorige maand is het ‘Journalism Tools’-platform gelanceerd. Eemans unieke service valt gratis te raadplegen. “Winstbejag zal nooit mijn drijfveer zijn. (aarzelt) Ik durf mezelf een goed ondernemer te noemen, maar vraag mij niet om prijzen op iets te plakken. Ik geloof erg in het idee van ‘the greater good’, middelen aanreiken om de journalistiek te laten floreren. Geld speelt daar niet echt een rol in.”

Mensen blokkeren, gaan plots niet meer mee in je verhaal en ik had geen idee hoe daarmee om te gaan

Iemand die journalistieke innovatie ademt, hoe ziet die het Vlaamse medialandschap evolueren? “Wij maken journalistiek van een hoog niveau, maar op vlak van innovatie is er een probleem. We zijn heel behoudsgezind, durven geen keuzes te maken. Amerikanen hebben meer zoiets van: ga snel op je bek en leer eruit.”

Eeman wijst er ook op dat innovatie bij mediabedrijven zich enkel kan manifesteren wanneer het menselijke aspect goed zit. Aangezien hij bij VRT Startup een team aanstuurt, kan hij daarover meespreken. “Alleen kom je nergens met je ideeën, dat probeer ik mijn mensen mee te geven. Journalistiek is traditioneel heel top-down gestructureerd, maar als je dat bij innovatieprocessen zo aanpakt, dan trekt het resultaat gegarandeerd op niets.”

“Een goed ondernemer is goed met mensen. Inzichten rond teamdynamieken heb ik vijf jaar geleden bij VTM opgedaan door daar eens goed te mislukken. Als hoofdredacteur nieuwsmagazines moest ik met heel wat mensen samenwerken. Ik had wel een idee in welke richting die programma’s moesten evolueren, maar niet hoe ik dat team moest aanpakken. Mensen blokkeren, gaan plots niet meer mee in je verhaal en ik had geen idee hoe daarmee om te gaan.”

“Die periode heeft ertoe geleid dat ik daar meer over ben beginnen na te denken. ‘Hoe ga ik met mensen om? Wie past er bij elkaar en hoe?’ Als je een goed people manager bent, bereik je vaak meer dan een geweldige ‘ideeënman’. Dat is mijn belangrijkste les aan jonge journalisten: denk na hoe je jezelf in de constant veranderende organisaties die mediabedrijven zijjn, kan inpassen. Én durf te ondernemen.”

Dit interview is ook op demorgen.be gepubliceerd.

Jong geleerd: The Caravan’s Journal

Photo: Robbe Vandegehuchte

Met een schamele 300 euro per maand moeten freelancecorrespondenten soms in het buitenland rondkomen. Die realiteit willen Gentse journalisten Johannes De Bruycker (27) en Kasper Goethals (23) niet accepteren en daarom hebben ze ‘The Caravan’s Journal’ opgericht. Een journalistencollectief dat jonge verhalenvertellers ‘over landsgrenzen en vaardigheden heen’ wil samenbrengen. Samen gaan journalisten, fotografen, academici en kunstenaars op zoek naar nieuwe manieren om buitenlandverhalen te vertellen.

Vooral hun financieringsmodel springt in het oog. De Bruycker en Goethals geven deeltijds trainingen in storytelling en fotografie om hun projecten te bekostigen. Daarnaast zetten ze samenwerkingen op poten met toonaangevende journalistiekscholen en mediabedrijven in binnen- en buitenland.

Hun volgende project brengt het duo naar Athene, waar ze deelnemers begeleiden om verhalen te maken over de economische en humanitaire crisis in het land.

Like what you read? Give Fernand Van Damme a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.