Jonge Denkers spreekt FIEN DEMAN: “Kunst is sexyer dan jongeren denken”

Lawrence Schoonbroodt

Wassily Kandinsky (1866–1944) wordt beschouwd als de vader van de abstracte kunst. Kan tellen op een grafzerk, maar waarom ervaart een blitse twintiger de nood om een verjaardagsfeest voor de dode Rus te organiseren? “Vlaamse jongeren moeten meer gestimuleerd worden om van kunst te proeven”, antwoordt Fien Deman.

Jongeren in Vlaanderen kiezen dikwijls voor de gemakzuchtige optie. In hun beslissing om aan een cultureel evenement deel te nemen zijn ze enorm afhankelijk van vrienden en als de drempel te hoog ligt — inschrijvingskosten, aanmeldingsformulieren,… — dan houden ze de boot af. Dat frustreert me. ‘Probeer toch eens iets anders, er is meer in het leven dan uitgaan’, denk ik vaak.”

Aan het woord is de 21-jarige Fien Deman, bekende naam in de Gentse culturele sector en stagiaire bij KUNSTWERKT, de bondgenoot van beeldende kunstenaars in Vlaanderen. Schilders, juweelontwerpers en andere kunnen er terecht voor infosessies, workshops en expomaterialen. De organisatie heeft maar één doel: de Vlaamse kunstensector laten floreren en jong geweld als Deman moet hen daarbij helpen.

Kandinsky kan gerust een hipster avant la lettre genoemd worden

“De jeugd moet getriggerd worden om aan kunst te doen. Nu ontbreken stimuli vaak. Misschien beschikt een derdejaars economiestudent over een uitzinnig talent voor beeldhouwen, maar hoe wordt zo iemand verondersteld om die gave nog te ontdekken? Met zijn maten op café? Ik denk het niet. Als sociaal-cultureel werker verbind ik jongeren met kunstorganisaties en zet ik hen aan om creatief te experimenteren”, stelt Deman.

Dat brengt ons bij ‘Hoera Kandinsky’, een laagdrempelig verjaardagsfeest in het Gentse Gouvernement ter ere van de Russische schilder. Deman: “Naar aanleiding van ons feest roepen we jongeren op om een kunstwerk in Kandinsky-stijl te creëren. Een jury met onder meer beeldend kunstenaar Bert De Geyter en Daniël-illustrator Matthias Phlips (MAT) zal de tien beste werken selecteren. Die worden geëxposeerd op ‘Hoera Kandinsky’ en zoals het een feestje betaamt, zullen er ook zoetigheden en dj-sets zijn.”

Wassily Kandinsky

Milk Inc.

“Kandinsky is al een hele poos dood, maar met ons feest willen we zijn 150 jaar vieren. De Rus kan gerust een hipster avant la lettre genoemd worden. Hij maakte abstracties toen anderen nog meer figuratief schilderden. Daarnaast deed Kandinsky ook aan trendsetting door de kunstschotten te doorbreken. Hij was bijvoorbeeld goed bevriend met de Oostenrijkse componist Arnold Schönberg. Terwijl Schönberg zocht naar de bouwstenen van de muziek, speurde Kandinsky naar de basis van de schilderkunst. Ze hebben elkaar ontegensprekelijk beïnvloed”, meent Deman.

“Dat besnuffelen van verschillende kunstvormen zie je anno 2016 ook gebeuren. Muzikanten flansen zelf visuals voor hun concerten ineen, kunstenaars componeren klanken voor hun exposities. Dat wil ik jongeren meegeven: kunst is sexyer dan ze denken, Kandinsky is overal.”

Deman mag haar eerbetoon aan Kandinsky dan wel laagdrempelig noemen, gegoochel met highbrow termen als abstractie en figuratief moet jongeren toch afschrikken? “Dat is het punt net. Er is geen onderscheid tussen hoge en lage cultuur. Soms kan een nummer van godbetert Milk Inc. je raken, soms is dat een schilderij van Kandinsky. Zolang jongeren maar van alle cultuurfacetten proeven en aan de slag gaan met de wilde ideeën die dat bij hen oproept.”

Die andere passie

Kunst is Demans passie, maar ze is ook zangeres van de door Studio Brussel gelauwerde band I Will, I Swear. Samen met acts als Marble Sounds en Illuminine staat ze symbool voor een springlevende Belgische muziekscène.

“Ik ben zo vaak met muziek bezig, soms is het uitdagend om iets te doen wat er niets mee te maken heeft”, antwoordt Deman op de vraag wat haar grootste liefde is. “Maar kiezen tussen musiceren of mensen van kunst laten proeven? Neen, dat kan ik niet.”

Op 29 april vindt ‘Hoera Kandinsky’ in Gouvernement plaats. Meer informatie vindt u op de officiële eventpaginaen op KUNSTWERKT.

Dit interview is ook op demorgen.be gepubliceerd.

Like what you read? Give Fernand Van Damme a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.