5 tips voor het aansturen van medewerkers — door Joost van Berckel

Aansturen, leiding geven, managen… Iedereen doet dat op zijn eigen manier en heeft zijn eigen leiderschapsstijl. In deze blog ontdekken we welke zaken Joost van Berckel belangrijk vindt bij het aansturen van medewerkers. Joost is Operational Manager bij Jool Software Professionals en stuurt een team van 7 Software Developers aan. Voorheen was hij zelf Software Ontwikkelaar. De laatste jaren is hij in deze leidinggevende functie gegroeid. In onderstaande tips deelt hij graag wat hij door zijn eigen ervaringen heeft geleerd. Laat gerust een reactie achter met jouw tip(s)!

1. 80% werken aan project en 20% persoonlijke ontwikkeling

Het is belangrijk een goed balans te vinden tussen werk en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers. Je kunt daar goed invulling aan geven met behulp van de welbekende 80–20 regel. De meeste tijd (80%) wordt aan het project besteed, maar daarnaast wordt er ook tijd vrij gehouden (20%) waarin medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Misschien denk je dat die 20% tijdsverlies is, maar ik denk juist dat het investeren in persoonlijke ontwikkeling een positieve invloed kan hebben op de motivatie van je medewerkers en daarmee ook op de resultaten van je projecten.

2. Stel een consultant beschikbaar voor je team

Het is denk ik goed om je teams zelfstandig te laten werken. Geef ze daar dus de ruimte en vrijheid voor. Maar geef daarbij wel duidelijk aan wat hun verantwoordelijkheden zijn. Binnen de vrijheid kun je ze handvatten aanbieden die ze op eigen initiatief kunnen aangrijpen in het geval ze vastlopen of vragen hebben. Op die manier blijft de voortgang gewaarborgd. Als handvat kun je een consultant beschikbaar stellen. Deze rol kun je zelf op je nemen, maar je kunt ook een medewerker met meer ervaring als consultant inschakelen. De overige medewerkers kunnen met (inhoudelijke) vragen bij deze consultant aankloppen. Binnen Agile-werken wordt deze rol vaak ingevuld door de Scrum Master of IT Achitect.

3. Proactieve houding stimuleren m.b.t. interne communicatie

Wellicht lopen je medewerkers wekelijks of misschien wel dagelijks tegen (technische) problemen aan. Dat hoeft niet meteen slecht of nadelig voor je bedrijf te zijn. Belangrijker is denk ik om een proactieve houding te stimuleren onder je medewerkers. Dat ze duidelijk communiceren als er problemen zijn. Creëer een omgeving waarbij medewerkers openlijk kunnen aangeven waar ze tegenaan lopen. Of leer ze eventueel technieken en vaardigheden bij met betrekking tot interne communicatie.

4. Stimuleren van sterke eigenschappen

Ieder mens heeft te maken met sterke en zwakke eigenschappen. Ik ben zelf een grote voorstander van het stimuleren van sterke eigenschappen in plaats van het verbeteren van zwakke eigenschappen. Om de sterke eigenschappen van je medewerkers te stimuleren moet je ze eerst achterhalen. Dit kun doen door ze een test te laten doen, bijvoorbeeld de Standout test en Jungian Type Index test. Maar er zijn nog talloze andere online tests, zowel betaald als gratis. Vergelijk de testuitslagen met elkaar en maak op basis daarvan bijvoorbeeld sterke teamcombinaties, of wijzig taken en rollen binnen je organisatiestructuur om de medewerkers beter op elkaar af te stemmen.

5. Stimuleren sociale normen, waarden en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap (MVO)

Last but not least: stimuleren van goed gedrag van je medewerkers rondom Maatschappelijk Verantwoord ondernemen (MVO). Onder MVO wordt verstaan het zodanig ondernemen dat de aandacht voor milieu, sociaal-ethische en winst gebalanceerd is en afgestemd is op de verwachtingen van de stakeholders (belanghebbenden) van de onderneming. In een maatschappij waar MVO steeds meer opkomt kun je eigenlijk niet achterblijven. Je kunt het ook toepassen tijdens het aansturen van medewerkers. Stimuleer je medewerkers om bijvoorbeeld te stoppen met roken (of in ieder geval te minderen), bewuster te eten en meer te bewegen (ook tijdens werk). Persoonlijk vind ik het ook belangrijk om afval te scheiden en de hoeveelheid te verminderen. Het is niet alleen beter voor deze wereld, maar staat het ook beter als (potentiële) klanten of stakeholders een bezoekje aan je bedrijf komen brengen. Medewerkers kunnen elkaar stimuleren en hun organisatie helpen om beter om te gaan met gezondheid, bewustwording en MVO.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Jool Software (jool.nl)’s story.