Standaard Software vs. Maatwerk Software

Software is cool. Het is divers en biedt mooie oplossingen. Bekende softwarepakketten zijn Adobe en Microsoft Office. Ook is software in maatwerk te verkrijgen. Hiervan zijn geen voorbeelden te noemen. Waarom? Maatwerk software wordt aangepast aan de bedrijfsprocessen van een individueel bedrijf of organisatie. Voorbeelden van organisaties die ongetwijfeld maatwerk software gebruiken zijn transportbedrijven en universiteiten. Bedrijfsprocessen van zulke organisaties zijn zodanig complex of uitgebreid dat ze niet zonder maatwerk software kunnen. In deze blog wordt besproken wat maatwerk software voor toegevoegde waarde heeft ten opzichte van standaard software.

1. Groter gebruiksgemak door oneindig veel mogelijkheden

Standaard software biedt een zekere mate van gemak. Denk maar eens aan hoe makkelijk het is om met Outlook je agenda bij te houden. Drie klikken en er staat weer meeting met 7 collega’s ingepland. Maar toch kent standaard software beperkingen. Na te veel afspraken is er in Outlook bijvoorbeeld geen prettig overzicht meer. Maatwerk software kent vrijwel geen beperkingen. Voor ieder probleem is wel een oplossing. (we love it!) En dat verhoogt het gebruiksgemak voor de eindgebruiker aanzienlijk.

2. Efficiëntere bedrijfsprocessen door flexibiliteit

Standaard software is absoluut waardevol, maar het is… standaard, obviously. Het is niet aangepast aan de bedrijfsprocessen van een individuele organisatie. Dus als je organisatie verandert of groeit is het niet goed meer te gebruiken. Het gevolg daarvan is dat er een nieuw softwarepakket aangeschaft moet worden. Dit kost geld en (overstap)tijd. Niet erg efficiënt dus. Maatwerk software is daarentegen flexibel en biedt mogelijkheden om met je bedrijf mee te groeien middels kleinere aanpassingen.

3. Meer tijdsbesparing door hoge mate van ondersteuning

Standaard software kan een bedrijf op één of meerdere vlakken goed ondersteunen. Maar er zullen altijd onzinnige overtyp taken en tijdrovende administratieve taken zijn die buiten het softwarepakket vallen. Goede maatwerk software is volledig aangepast aan het doen en laten van jouw organisatie en biedt de bedrijfsprocessen daarom veel ondersteuning. Alle repeterende taken die nog door personeel moeten worden gedaan kunnen door maatwerk worden geautomatiseerd! Dat resulteert in dat er meer tijd over is voor belangrijke zaken en… extra blije medewerkers! ;-)

4. Kostenbesparing!

Maatwerk software kostenbesparend? Standaard software is toch vele malen goedkoper? Je zou bij maatwerk inderdaad niet snel denken dat het kostenbesparend is. De investering in maatwerk software is juist vaak behoorlijk prijzig. Maar de vruchten die men ervan plukt zorgen op lange termijn voor een hoger bedrag onder de eindstreep. Hoe? Maatwerk software zorgt dat bedrijfsprocessen als gesmeerd verlopen. Op lange termijn zal dat veel tijd besparen en dus geld! Bovendien is maatwerk software een ware investering, omdat maatwerk software gemakkelijk met je bedrijf mee kan ontwikkelen door kleine (betaalbare) aanpassingen. In vergelijking daarmee is het aanschaffen van nieuwe standaard softwarepakketten vaak veel duurder.

Dus… waar kies jij voor? Laat je mening achter in een reactie. :-)

Geschreven door: Julia van Toor
Marketeer bij Jool Software Professionals

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.