10 mesures de Junts per Tiana per millorar la prevenció i la seguretat al poble

15 de març de 2019

La seguretat és un dret, un valor i una percepció. És una cosa de tots i totes i l’hem d’entendre com una inversió.

Aquest divendres hem anunciat 10 mesures per millorar la prevenció i la seguretat a Tiana.

1️⃣ Obrir un procediment d’urgència perquè un professional de la seguretat pública de Catalunya assumeixi el comandament.

2️⃣ Una estratègia contra els robatoris: Pla Local de Seguretat, com marca la llei.

3️⃣ Augmentar el nombre d’agents cobrint les vacants.

4️⃣ Especialització i promoció interna: dotar el cos dels rangs de caporals, sergents i sots-inspector.

5️⃣ Modernitzar: augmentar els recursos per dotar de més mitjans el cos.

6️⃣ Formació: pla per formar els agents segons el model de Seguretat Sostenible (defensa, desenvolupament, diplomàcia).

7️⃣ Atenció a la ciutadania: Protocol contra la violència masclista i pla de formació als agents dins el pla local d’equitat de gènere. Protocol d’atenció a les víctimes dels robatoris a domicili.

8️⃣ Coordinació: augmentar les reunions de la mesa de coordinació operativa amb els Mossos i de la Junta Local de Seguretat.

9️⃣ Participació: crear el Consell de Seguretat Ciutadana.

🔟 Apostar pel govern obert amb transparència i rendició de comptes. Crear un web específic i compte de Twitter.

Una població informada és una població menys vulnerable.