7 mesures de Junts per Tiana pels drets LGTBI i per erradicar l’homofòbia

Un recull de les mesures per a la igualtat de tracte per al col·lectiu LGTBIQ del programa de Junts per Tiana

  1. Desenvolupar programes educatius dirigits a tot tipus de discriminació, inclosa la LGTBIQ.
  2. Revisar els protocols dels centres escolars de prevenció, detecció i actuació en els diversos tipus de violència.
  3. Oferir serveis d’informació, atenció i assessorament per a persones LGTBIQ a través dels serveis municipals i el Casal de Joves, dins el marc del poble educador.
  4. Fomentar el debat i la visualització de les persones LGBTIQ en els diversos àmbits de participació ciutadana (joventut, gent gran, salut…).

Les mesures estan incloses a l’apartat 2.1 de Poble educador i 1.1 de Poble viu

Tiana és el primer municipi català en aprovar el 6 d’octubre del 2015 una moció en defensa del compliment de la Llei 11/2014 contra l’homofòbia. Amb aquests acords:

  1. Instar la Generalitat a implementar de forma eficaç i urgent l’article 12 de la Llei 11/2014 de 10 d’octubre, Llei contra la LGTBI+fòbia, en totes les escoles i instituts de Catalunya i, per tant, també a les de Tiana.
  2. Facilitar la forma de denunciar els casos de bullying patits per nenes, nens i adolescents d’aquest municipi, a partir de la informació a les diverses comunicats educatives en coordinació amb el Departament d’Educació. Ajudar les víctimes a nivell de suport i d’atenció.
  3. Incloure, en els programes de formació que es desenvolupin a nivell municipal, sempre que sigui possible, mesures de sensibilització i formació en forma de xerrades i seminaris especialitzats sobre diversitat sexual i afectiva, la identitat de gènere i els diferents models de família.