Retezat, muntele care a fost unițisalvat
Nu e ni­mic mai fru­mos de­cât en­tu­zi­as­mul de a salva ches­tii. De pildă în we­e­ken­dul acesta, când ma­jo­ri­ta­tea ro­mâ­ni­lor au stat pe lângă gră­tare, o mână de pa­tri­oți ini­moși au sal­vat pă­du­rile din Re­te­zat. Au ve­nit cu ma­și­nu­țele lor dră­guțe, le‑au par­cat pe iarbă (ca să nu‑i în­curce la ope­ra­țiu­nea de sal­vare) și s‑au apu­cat de treabă: cearta cu jur­na­liș­tii. Că res­tul ches­ti­i­lor erau rezolvate.

Citește tot articolul


Originally published at sorin.sfirlogea.com on June 1, 2015.