Chapter 21 : Snow Mountain Yunnan

ยูนนาน กะ ภูเขาหิมะ

Jint
Jint
Jun 16, 2021 · 4 min read
ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน (Jindian)
ตำหนักทอง หรือ จินเตี้ยน (Jindian)
อุทยานน้ำตก
อุทยานน้ำตก
อุทยานน้ำตก
หงถู่ตี้
หงถู่ตี้
ภูเขาเจี้ยวจื่อ (Jiaozi Mountain)
ภูเขาเจี้ยวจื่อ (Jiaozi Mountain)
ภูเขาเจี้ยวจื่อ (Jiaozi Mountain)
ภูเขาเจี้ยวจื่อ (Jiaozi Mountain)
วัดหยวนทง
วัดหยวนทง
วัดหยวนทง

jwanderlust

The journey blogs

jwanderlust

The journey blogs

Jint

Written by

Jint

หวัดดีค่ะ เราชื่อจิ๊น เราอยากให้ Blog นี้เป็นพื้นที่ที่เราได้แชร์เรื่องราวการเดินทางของเรา อยากให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านได้มีความสุขกับ Blog นี้นะคะ

jwanderlust

The journey blogs