Chapter 30 : Talad Noi

ตลาดน้อย ที่มากไปด้วยงานอาร์ต

Jint
Jint
Nov 1 · 4 min read
ตลาดน้อย (Talad Noi)
บ้านโซวเฮงไถ่
บ้านโซวเฮงไถ่
Mother Roaster
Mother Roaster
Mother Roaster
Mother Roaster
Mother Roaster
Patina Bangkok
Patina Bangkok
Warehouse 30
โบสถ์กาลหว่าร์
โบสถ์กาลหว่าร์

jwanderlust

The journey blogs

jwanderlust

The journey blogs

Jint

Written by

Jint

หวัดดีค่ะ เราชื่อจิ๊น เราอยากให้ Blog นี้เป็นพื้นที่ที่เราได้แชร์เรื่องราวการเดินทางของเรา อยากให้ทุกคนที่เข้ามาอ่านได้มีความสุขกับ Blog นี้นะคะ

jwanderlust

The journey blogs