Jak pracujemy i co robimy w K2 Product Design?

Jakiś czas temu podjęliśmy w K2 decyzję o zmianie nazwy działu UX na K2 Product Design. Ta zmiana nie wyniknęła z mody: była podyktowana dłuższą refleksją i naszym rosnącym zniechęceniem dotyczącym tego jak pojęcie “user experience” funkcjonuje na rynku i jak jest powszechnie rozumiane.

Maciej Lipiec
K2 Product Design
Published in
8 min readDec 18, 2017

--

--

--

Maciej Lipiec
K2 Product Design

Digital Product Designer. Former Product Design Director at K2 Internet & Head of UX/UI at Empik Group.