Denizlerdeki atık maddelerin deniz yaşamı üzerine etkileri — DBCIB002

Su ürünleri tüketimi konusunda farkındalık yaratmayı hedefleyen denizdenbabamciksa.com için hazırlanan broşürlerden ikincisi “Denizlerdeki Atık Maddelerin Deniz Yaşamı Üzerine Etkileri”, okuyan herkesin kolaylıkla anlayabileceği bir dil ile basit, anlaşılır ve eğlenceli bir tasarımla sunulmaktadır. A4 kağıt ebadında trifold katlamalı tasarlanan ürüne çok yakında denizdenbabamciksa.com üzerinde satışa sunulacaktır.

Like what you read? Give Kaan Uğrasız a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.