Karton bardak tasarımı — KBT01

Dünyadaki ve Türkiye’deki kahve kültürünün gelişmesinde önemli bir yere sahip olan Starbucks için, firmanın her yıl özel zamanlarda çıkardığı konsept bardak tasarımlarından yola çıkılarak kurgusal olarak hazırlanan bu ambalaj baskı tasarımları, tüketicilerin markaya sadakatini arttırmasına katkı sağlayacak renklerde ve şekillerde, yeni yıl konsepti ile hazırlanmıştır.

4 farklı boyda — shot bardağı, S, M ve L hazırlanan bardakların yanında birer adet de aynı konseptte mug tasarımı da paketlerin içine dahil edilmiştir.

Hazırlanan ürünler, tamamen fikir vermeyi amaçlar, ticari bir çıkar gözetmez.

Shot bardağı tasarımı ve mug

Shot bardağı tasarımları ve mug

S-boy bardak tasarımı ve mug

S boy bardak tasarımı ve mug

M-boy bardak tasarımı ve mug

M-boy bardak tasarımı ve mug

L-boy bardak tasarımı ve mug

L-boy bardak tasarımı ve mug

Diğer görseller

Tüm ürünlerin genel görünümü

İletişim için: kaanugrasiz@gmail.com

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.