“อุปสรรค หนักหนา
โชคชะตา เบาหวิว”

{แม้น};oO=


ถ้าคุณมีอำนาจจริง
คุณต้องรู้จักเล่นกับอำนาจ
คุณต้องรู้วิธีเลี้ยงดูมัน และปล่อยมันบ้าง
และในที่สุดคุณต้องอยู่ให้ได้ โดยไม่มีอำนาจ

ผมเคยเลี้ยงจิ้งจก
ตัวหนึ่งชื่อ สุเมธ
อีกตัวไม่ได้เลี้ยง
มันชื่อ อำนาจ