Kobi’nin güneşle sınavı

Yurdumuzda 2,5

ABD’de ise 28 milyon KOBİ var. Türkiye’de 250 den daha az işçi çalıştıran işletmeler KOBİ olarak vasıflandırılıyor.

Son zamanlarda Solar Enerji Dünya’yı ele geçirme yoluna girdi. Maliyetleri hızla düşerken dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan güneş paneli sayısı üstel oranlarda artış göstermekte. Gidişatın yönü belli, ama mutlak rakamlar bakımından hala geçmişte yapılmış kömür ve doğal gaz yatırımlarının yanında yeterli görünmüyor.

Elektrik faturasında % 10–90 tasarruf

Originally published at blog.karbonkale.com.