ความคิดสร้างสรรค์

I’m a real believer in that creativity comes from limits, not freedom. (John Stewart)

นั่งดู courses ใน pluralsight แต่ได้คติดีๆ มาจากผู้พรีเซ้นต์ที่ต้องการกล่าวถึง generic constraints ของ TypeScript

เมื่อไปเจออะไรที่เป็นข้อจำกัด มนุษย์เรามักอยากค้นหา และอยากทำลายข้อจำกัดนั้น ไม่ให้ต้องเป็นข้อจำกัดอีกต่อไป

มนุษย์ไม่มีปีกบิน มนุษย์สร้างเครื่องบิน
มนุษย์ต้องการม้าที่ไม่เหนื่อยและวิ่งเร็วกว่า มนุษย์สร้างรถยนต์
มนุษย์ไม่มีสิทธิเสรีภาพ มนุษย์คิดระบบประชาธิปไตย
มนุษย์ได้แต่นั่งมองดวงจันทร์ มนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์
มนุษย์โปรแกรมเมอร์พบข้อจำกัด ที่ทำให้ไม่มีทางส่งงานได้ตามกำหนด มนุษย์โปรแกรมเมอร์คิดค้น Agile

หากเรามีอิสระในทุกๆ อย่าง เช่น

มนุษย์บินได้ มนุษย์จะไม่สร้างเครื่องบิน
มนุษย์มีม้าที่ไม่เหนื่อยและวิ่งได้ 80–120km/hr มนุษย์ไม่ต้องสร้างรถยนต์
มนุษย์มีสิทธิ/เสรีภาพ มนุษย์ไม่ต้องคิดสร้างระบบประชาธิปไตย
มนุษย์ทุกคนสามารถไปเหยียบดวงจันทร์ได้ มนุษย์ไม่ต้องคิดค้นไปเดินทางไปนอกโลก และเหยียบดวงจันทร์
โปรแกรมเมอร์ ส่งงานได้ตามกำหนด, โดยไม่ต้องทำโอที, เก็บงานได้ครบและตรงความต้องการ, ลูกค้าแฮปปี้ มนุษย์ไม่ต้องคิดค้น Agile

ทุกวันเราจะเจอข้อจำกัดมากมาย ถ้าเราหมดหนทาง หรือไม่คิดหาวิธีใดที่สร้างสรรค์หรืออะไรที่แปลกใหม่ เราจะไม่เจอทางออกเลย