kausaltech
Turn climate goals into actions
Kaksi hahmoa juoksee kantaen nuolen muotoista Helsinki-kylttiä

Helsingin kaupunki otti tasan vuosi sitten käyttöön Kausal-tiimin kehittämän Ilmastovahti-palvelun, jolla kuka tahansa voi seurata Helsingin ilmastotavoitteiden etenemistä. Olen ollut Helsingin ilmastovahdin kehittämisestä innostunut erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin on hienoa, että kaupunki asettaa itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja lähtee tarmokkaasti toteuttamaan niitä. …

Kaksi hahmoa juoksee kantaen nuolen muotoista Helsinki-kylttiä

Today we are launching a data-driven monitoring and management service platform for one of Helsinki’s key strategy programs: The Physical Activity Programme.

One year ago, we at Kausal team helped the City of Helsinki create and launch the Climate Watch monitoring platform, which allows anyone to follow the progress of…

Vuosi sitten tähän aikaan minulla oli käynnissä loppurutistus ennen Helsingin ilmastovahdin julkaisua. Koulutin virkamiehiä ilmastovahdin käyttöön, vastailin kysymyksiin ja yritin pitää langat käsissäni. En olisi osannut arvata, että seuraavana syksynä olisin irtisanoutunut työstäni Helsingin kaupungilla, olisin perustanut Kausalin ja kehittäisin Kausal Watchia kansainväliseksi palveluksi kaikille kiinnostuneille kaupungeille.

On ollut erittäin…

kausaltech

Turn climate goals into actions

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store