Kaksi hahmoa juoksee kantaen nuolen muotoista Helsinki-kylttiä

Mitä yhteistä on ilmastonmuutoksen hillinnällä ja helsinkiläisten arkiliikkumisella?

Ilmastovahdin käyttökokemukset ovat tuoneet esiin uusia ja yllättäviäkin yhteistyömahdollisuuksia. Tänään yksi tällainen uusi käyttökohde on ottanut ensi askeleensa. Tavoitteena on, että niitä otetaan jatkossa paljon enemmän.

Jouni Tuomisto
Oct 29, 2020 · 3 min read

Helsingin kaupunki otti tasan vuosi sitten käyttöön Kausal-tiimin kehittämän Ilmastovahti-palvelun, jolla kuka tahansa voi seurata Helsingin ilmastotavoitteiden etenemistä. Olen ollut Helsingin ilmastovahdin kehittämisestä innostunut erityisesti kahdesta syystä. Ensinnäkin on hienoa, että kaupunki asettaa itselleen kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja lähtee tarmokkaasti toteuttamaan niitä. Toiseksi on yhteistyön kannalta lupaavaa, että työ tehdään avoimesti verkossa ja niin opit kuin erehdyksetkin jaetaan tiedoksi muille.

Ilmastotavoitteiden lisäksi Helsingillä on toki muitakin tärkeitä tavoitteita. Liikkumattomuus on maailmanlaajuisesti tunnettu terveysriski. Helsinki on tarttunut tähän haasteeseen ja haluaa lisätä kaupunkilaisten arki- ja hyötyliikkumista — liikuntaharrastukset eivät useinkaan riitä korvaamaan muutoin liikkumattoman elämäntyylin haittoja.

Kaupunki pyrkii lisäämään ihmisten liikkumista mm. kouluissa, harrastuksissa, ikääntyneiden palveluissa ja suunnittelemalla kaupunkiympäristöä, jossa liikkuminen lihasvoimin on helppoa. Kun kuulin Helsingin ottavan Ilmastovahti-alustan käyttöön myös liikkumistoimenpiteiden seurantaan, innostuksen lisäksi heräsi kysymyksiä. Onko ilmastotyöhön räätälöity alusta sopiva aivan toisen aihepiirin käyttöön? Voisiko hiilineutraaliuteen pyrkimisellä ja liikkumisen edistämisellä olla jotain yhteistäkin?

Liikkumisvahti on tänään perusteellisen valmistelun jälkeen julkaistu, ja tyytyväisenä huomaan vastauksen kumpaankin kysymykseen olevan myönteinen.

Eri tavoitteet — yhteiset käytännöt

Ilmastovahdin perusidea on osoittautunut varsin yleispäteväksi: Kaupunkitason toimintaa on järkevää kuvata toimenpiteinä ja niiden alatehtävinä.

Yhteyshenkilöiden esittely toimenpiteiden yhteydessä selkeyttää vastuita sekä kaupunkiorganisaation sisällä että kansalaisille.

Toiminta saa kasvot, ja aiheesta eniten tietävät ovat esillä. Myös käytännön toteutus mittareista ja niitä varten eri lähteistä kerättävästä datasta näyttää toimivan hyvin kummassakin aiheessa.

Helsingin liikkumisvahti

Liikkumisesta ja ilmastotyöstä löytyy myös konkreettisia yhteisiä osia. Pyöräilyn ja jalankulun edistäminen sekä parantaa ihmisten kuntoa että vähentää autoilun tarvetta. Niinpä Helsingin Ilmasto- ja Liikkumisvahdeissa on yhteisiä toimenpiteitä kuten baanaverkon rakentaminen ja myös yhteisiä mittareita kuten baanaverkon toteutunut pituus tai kävelyn ja pyöräilyn kulkumuoto-osuus. Näin yhteyshenkilöt voivat nähdä oman työnsä merkityksen kahden eri tavoitteen eli ilmaston ja terveyden kannalta.

Kun kaupunki päättää panostaa joihinkin toimenpiteisiin, kaivataan taustalle perusteltuja arvioita siitä, mitä hyötyä toimenpiteistä on. Olemme Kausalilla kehittäneet tähän tarpeeseen vastaamiseksi skenaariotyökalua, jonka avulla voidaan arvioida eri toimenpiteiden vaikutuksia ilmastopäästöihin. Tämä on erityisen hyödyllistä silloin, kun toimenpiteitä päivitetään ja halutaan arvioida, mitkä jatkotoimet olisivat tehokkaita ja mitkä eivät.

Terveystoimenpiteitä jotka vaikuttavat ilmastoon

Myös liikkumisen terveysvaikutuksia kuten sydäntautiriskin pienenemistä arvioidaan Suomessa aiempaa laajemmin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Syken yhteistyönä on pian tulossa laskelmat Suomen tilanteesta, ja aiheesta on seminaariesitys ensi viikolla. Tämä luo houkuttelevan mahdollisuuden, jossa kaupunkiliikennettä koskevissa toimenpiteissä päästäisiin arvioimaan yhtä aikaa sekä ilmasto- että terveyshyötyjä. On luultavaa, että terveyshyödyt tekevät joistakin ilmastotoimista paljon houkuttelevampia, ja siksi onkin tärkeää tarkastella niitä yhdessä.

Ajatusta voisi kehittää eteenpäin. Esimerkiksi ruokavaliosta voi usein tehdä sekä ilmastoystävällisempää että terveellisempää samoilla muutoksilla. Olisi kiinnostavaa kehittää arviointimenetelmiä myös ilmastoystävällisen ruokavalion terveysvaikutuksille.

Entä biodiversiteetti? Sen kannalta metsien käyttö on Suomessa ratkaiseva tekijä, ja metsien käytöllä on myös ilmastovaikutuksia. Metsien virkistyskäyttö on toisaalta tunnustettu tärkeäksi terveyden edistäjäksi.

Asiat siis liittyvät toisiinsa enemmän kuin ensin ajattelisikaan. Mikä on seuraava vahti ilmasto- ja liikkumisvahtien jälkeen?

Keskustelen aiheesta mielelläni. Ota yhteyttä tai varaa aika demoon.

kausaltech

Turn your climate goals into actions

kausaltech

Kausal Watch tracks sustainability actions so ambitious cities can hit their climate targets.

Jouni Tuomisto

Written by

Chief science officer and Co-founder at @kausaltech. Open science and environmental health enthusiast.

kausaltech

Kausal Watch tracks sustainability actions so ambitious cities can hit their climate targets.