Silikon Vadisi şirketlerinde nasıl staj veya iş bulurum? — İlk Adım: Mülakat almak için neler yapmalıyım?

Selim Onal
Jun 22, 2019 · 5 min read

Derneğin ilk günlerden beri en çok aldığımız sorulardan bir tanesi Silikon Vadisi şirketlerinde nasıl staj veya iş bulunacağı oluyor. Bu yazı dizisinde bu şirketler değerlendirmede nelere dikkat ediyor, bu şirketlerin mülakatlarına nasıl hazırlanmalısınız ona değinmek istedik.

Öncelikle Silikon Vadisi şirketlerine başvuruyu iki aşamaya ayırmakta fayda var. İlk mülakatı alabilmek için özgeçmiş elemesini geçmek ve daha sonra teknik mülakatlarda başarılı olmak. Bu yazı ilk aşamaya odaklanıyor.

Özgeçmiş elemesini geçmenin en kolay yollarından biri o şirkette çalışan bir referans bulmak. Size referans olacak kişi sizi ne kadar iyi tanıyorsa, o kadar güçlü bir referans verebilir, bu da başvurduğunuz şirketten ilk mülakatı alma şansınızı aynı oranda artırır. Bu konuda, eğer başvurmak istediğiniz şirketlerde birebir sizinle çalışmış kimseyi tanımıyorsanız, mezun olduğunuz okuldan mezun ve şu an o şirkette çalışan kişilerle iletişime geçmeyi deneyebilirsiniz. Bu süreçte pes etmemek ama bir yandan da karşınızdakinin yoğun olabileceğini de gözden kaçırmamak önemli. Biz de dernek olarak teknik olarak hazır olduğuna inandığımız öğrencilerin referans bulmasına yardımcı oluyoruz. Yalnız bu konuda teknik hazırlığınızı ölçmek için, kodlama sınavı, ödev ve deneme mülakatı gibi aşamalardan başarıyla geçmenizi bekliyoruz.

Referans bulma şansınız olsa bile, özgeçmişinizi büyük bir özenle hazırlamanız başvuru sürecinin ilk adımı. Özellikle referansı olmayanlarda bu adım daha da önem kazanıyor. Özgeçmiş / Resume Nasıl Hazırlanır? isimli paylaşımımızda genel olarak nelere dikkat etmeniz gerektiğiyle ilgili tavsiyelerimizi dikkatlice inceleyebilirsiniz. Özgeçmişinizde dil hataları yapmamanız, resim, medeni hal, cinsiyet gibi Amerikan yasalarına göre işe alma kriteri olamayacak detaylara yer vermemeniz başvurunuzun daha profesyonel olmasını sağlayacaktır. Özgeçmişiniz hiçbir durumda kesinlikle 1 sayfayı geçmemeli, çok istisnai başarılarınız olmadıkça hobilerinizden, sosyal hayatınızdan bahsetmemelidir. Liderlik gösterdiğiniz, takım çalışması yaptığınız dernek, kulüp etkinlikleri tabi ki buna dahil değil, onları da tecrübelerinizin bir parçası olarak yazmalısınız. Özellikle yazılım mühendisliği rolleri için veri odaklı düşünebilmeniz, teknik yetenekleriniz hakkında gerçekçi bir resim çizmeniz ve bunu yaparken gereksiz detaylardan kaçınmanız çok önemli. Özgeçmişiniz amacı yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz, büyük etki yapabileceğiniz bir rol bulmak ise, bunu özgeçmişin başında ayrıca bir paragrafla belirtmenize gerek yok, iş başvurusu yapmış olmanız, niyetinizin bu olduğunu zaten anlatıyor.

Özellikle yazılım mühendisleri için çok da iyi olmayan bir özgeçmiş örneği vermek gerekirse …

              John Jane Doe
Education
X University, Computer Science
- Started in June 2017
- Courses taken: Introduction to Computer Science, Objected Oriented Programming, Linear Algebra, Database Systems, Advanced Algorithms, ...
Experience
Company Y
- Intern responsible for implementing customer tracking system
- Did an amazing job, and got very positive reviews
Skills
- C++, Java, Python, Scala, Microsoft Excel, AI, Machine Learning

Bu özgeçmişteki hatalarından üzerinden tek tek geçersek:

Öncelikle özellikle öğrenciler için işe alım görevlilerinin (recruiter) ilk baktığı şeylerden biri ne zaman mezun oluyorsunuz. Bazı şirketlerin staj programları sadece bir sonraki yaz mezun olacak öğrencilere açık (yani 2020 yazında staj yapmak istiyorsanız, 2020 Kış dönemi veya 2021 Bahar Dönemi sonunda mezun olmanız gerekiyor) , bu yüzden ne zaman mezun olacağınızın bilgisi çok net ve açık bir şekilde en üstte yer almalı.

Okulda aldığınız derslerden bahsederken “Introduction to Computer Science” gibi çok genel, herkesin zaten aldığı dersleri belirtmenizin bir anlamı ve başvurunuza bir katkısı yok. Ortalamanız iyiyse yazmanız faydalı, değilse neden iyi olmadığına dair tatmin edici bir nedeninizin olması sizin için iyi olur. Okulu çok sevmiyorum, çalışamıyorum, ama işe girersem çok motive bir şekilde çalışacağım, kesinlikle tatmin edici bir neden değil. Öte yandan çok ilgi duyduğunuz bir alanda proje yaptığınız için sınavlara çalışamamış olmanız, kendi ürününüzü geliştirmek için okuldan ara almanız gibi nedenler ise çok daha tatmin edici nedenler.

Staj veya iş tecrübelerinden bahsederken, olabildiğince ölçülebilir verilerle etkinizden bahsetmeniz yine sizin mühendis gibi düşündüğünüzü göstermeniz açısından önemli. “Did an amazing job” gibi, “received very positive reviews” gibi çok afaki ifadeler yerine, yazdığım veya parçası olduğum ekibin ortaya çıkardığı yazılım X kişi tarafından kullanılıyor, işte verimliliği toplamda Y dakika artırdı, müşteri yorumlarını ve ortalama memnuniyet oranını T’den Z’ye çıkardı gibi etki odaklı ve verilerle desteklenmiş bir tecrübe çok daha etkili olacaktır.

Beceriler kısmında ise, 3 yıl önce bir derste 3 satır kod yazdığınız ama şu an hiç hatırlamadığınız bir dili yazmanız size bir fayda getirmeyecek, tam tersi mülakatlarda karşı tarafta yanlış beklenti yaratacaktır. Sadece ufak bir Google syntax araması ile kod yazabileceğiniz dillere yer verin ve birbiriyle çok alakasız kavramları peş peşe yazmayın (Excel ve AI gibi). Ayrıca bu becerileri olabildiğince Tecrübe kısmına yedirin. Yani “ responsible for implementing customer tracking system” yerine “implemented … using React, …” gibi yazabilirsiniz. Ayrıca üniversitede 2. sınıftaki bir öğrencinin çok özel bir durum olmadıkça, Machine Learning , AI gibi konularda tecrübeli olması gerçekçi değil. Matematiği sevmiyorum ama Machine Learning çalışmak istiyorum gibi ifadeler bu alanları aslında çok da anlamadığınızı gösteriyor. O yüzden bir iki popüler bilim makalesi okuduğunuz değil, gerçekten tecrübeniz olan ve bir süre üzerinde çalıştığınız konulara yer verin.

Özgeçmişle ilgili son olarak hatırlatmak istediğimiz konu da genel olarak özgeçmişinizde kullandığınız dil. Dildeki tutarsızlıklar (bir yerde responsible for …, bir yerde implementing, bir yerde worked on gibi) özgeçmişinizin daha özensiz gözükmesine neden olacaktır. Olabildiğince aynı zamanı ve kalıbı kullanarak özgeçmişinizi oluşturun. Olabildiğince aynı zaman formunu kullanmaya ve onun dışında dil hatası yapmamaya, eğer bu konuda kendinize güvenmiyorsanız, hocalarınızdan, arkadaşlarınızdan veya okulunuzdaki Yazma Becerileri Merkezi, Kariyer Geliştirme Ofisi gibi bir ofisten yardım almaya çabalayın.

Özgeçmiş başvurunun çok önemli bir kısmı ve neredeyse istisnasız her şirketin talep ettiği bir şey, ama bunun yanında bazen başvuru formlarında cover letter, github profiliniz, linkedin profiliniz gibi bilgiler de istenebiliyor. Bu yazıda kısaca onlara da değineceğiz.

Cover letter, eğer talep edilmemişse, çok da yazmanıza gerek olmayan bir detay. Şirkette sizin başvurunuzu inceleyen kişinin büyük ihtimalle onu okumaya vakti olmayacaktır. Cover letter isteyen şirketlerde ise abartıdan uzak, klişe ifadelerle boğulmamış, gerçekten rolde ne isteniyor ve siz o isteneni hangi açılardan verebilirsiniz buna odaklanan bir metin yazmakta fayda var. Veri odaklı olmak ve yaptığınız projelerin etkilerinden bahsetmek bakış açısını cover letter yazarken de göstermeniz gerekiyor. Başvuru yaptığınız şirketin değerlerini ve kültürünü de araştırıp, o konuda da yine abartılı olmayan bir iki cümle koymanız faydalı olabilir.

Github profili ise yine aynı şekilde, sadece yapmış olmak için yaptığınız bir şey olmamalı. Eğer gerçekten büyük projelere katkı sağlamışsanız veya sizin bir mühendis olarak olgunluğunuzu gösterecek işleriniz varsa, bunları tabi ki sergilemeniz sizin için artı puan olacaktır. Öte yandan özensiz, düzensiz github profilleri sizin başvurunuza yarar değil, zarar verir.

Bu paylaşımda genel olarak mülakat öncesi sürece ve mülakat alabilme üzerine odaklandık. Bir dahaki paylaşımımızda davranışsal mülakatlarda nelere dikkat etmeniz gerektiğine değineceğiz.

Bir sonraki yazı: Silikon Vadisi şirketlerinde nasıl staj / iş bulurum? — Davranışsal Mülakatlar

kesisenyollardernegi

San Fransico’da kurulmuş kar amacı gütmeyen ve eğitim fırsatını artırmaya çalışan kurum — A San Francisco based non-profit promoting education in Turkey

Selim Onal

Written by

https://www.linkedin.com/in/selimonal

kesisenyollardernegi

San Fransico’da kurulmuş kar amacı gütmeyen ve eğitim fırsatını artırmaya çalışan kurum — A San Francisco based non-profit promoting education in Turkey

More From Medium

More on Silikon Vadisi from kesisenyollardernegi

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade