24 kwiecień 2018 @ Bohomass Lab

Pawel Dolega
Apr 7, 2018 · 3 min read

Na spotkanie można zapisać się na stronie meetupu: https://www.meetup.com/Kielce-Java-User-Group/events/249537055/

Talk #1: “Za uchyloną kotarą” by Jarek Pałka

Abstract

JVM to złożona maszyna, która napędza nasze systemy. Codziennie w pocie czoła przerzuca terabajty obiektów pomiędzy kolejnymi generacjami w GC, generuje strumienie optymalnego kodu skompilowanego przez jeden
z kompilatorów JIT, w międzyczasie próbując dogadać się z systemem operacyjnym. Jednak nie zawsze w naszej maszynowni wszystko przebiega zgodnie z planem. Gdzie szukać informacji? Jak odczytywać i interpretować wartości metryk? Kiedy winny jest JVM, nasza aplikacja, a w jakim przypadku system operacyjny?

Podczas tej sesji postaram się pokazać dostępne narzędzia, magiczne przełączniki i dostępne rozwiązania potrzebne w pracy każdego “kryminologa” JVM. Sesja będzie przeznaczona dla osób, które zaczynają przygodę z optymalizacją JVM.

Porozmawiamy o zapisywaniu zdarzeń z JVM, narzędziach ukrytych w JDK,
w tym także Java Mission Control i Flight Recorder i zobaczymy jak Java płonie :).
Nie zapomnimy też o narzędziach dostępnych w systemie operacyjnym Linux.

Talk #2: “Przyłapani w akcie” by Jarek Pałka

Abstract

Uzbrojeni w narzędzia i wiedzę, podczas tej sesji spróbujemy przekuć teorię
w praktykę. Na naszej drodze staną zasobożerne procesy, wściekle pożerające CPU, RAM i IOOPS naszego systemu. Spróbujemy je odnaleźć i, korzystając
z narzędzi, zidentyfikować źródło problemu. Na maszynie uruchomione będą procesy JVM, a my bez dostępu do kodu źródłowego oddamy się zawiłościom inwestygacji i wkroczymy w świat kryminalistyki JVM.

Bio

Od ponad 15 lat w branży IT, jako administrator baz danych, programista,
architekt, manager i „inżynier do spraw katastrof”. Brałem udział w małych,
średnich i nonsensownie dużych projektach, prowadzonych zgodnie zasadami
„waterfall”, Agile oraz przy braku jakichkolwiek metodyk, zawsze jednak
z tym samym, pożądanym skutkiem. Co doprowadziło mnie do wniosku, że nie ważne co robisz, tak długo jak robisz to dobrze, w najprostszy
z możliwych sposobów i używasz właściwych narzędzi, które wykonają pracę za ciebie.

W międzyczasie dałem się porwać ideą TDD oraz Software Craftsmanship, do granic możliwości wyeksploatowałem tak piękne w swej prostocie pomysły jak REST i NoSQL, by potem porzucić je, by zgłębić tajniki „system thinking”
i zachwycić się siłą jaką niesie ze sobą „metafora” i odkryć, że rządzą nami te same prawa „natury”.

Niepokorny wyznawca kościoła JVM, badacz bytecode’u i JIT oraz wszelkiej maści parserów, interpreterów i kompilatorów.

Od czasu do czasu można usłyszeć moje niskiej jakości żarty na temat
architektury na konferencjach w Polsce. Trener w http://symentis.pl
i autor bloga na http://geekyprimitives.wordpress.com/ oraz samozwańczy dyktator w radach programowych konferencji JDD, 4Developers, SegFault
i CoreDump.

Zdjęcia

Sponsorzy

Sponsorem wydarzenia i sponsorem założycielskim JUGa jest Virtus Lab.

Licencje na IDE sponsoruje Jet Brains: twórca najlepszego IDE do Javy na świecie :)

Książki z katalogu Manning dla uczestników Meetupu.

Kielce Java

Strona społeczności Kielce JUG

Pawel Dolega

Written by

VP of reactive & cloud engineering @ VirtusLab. Engineer / Manager / Entrepreneur. Too many interests to list them here.

Kielce Java

Strona społeczności Kielce JUG

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade