Fatih Güner
Dec 13, 2016 · 3 min read

İnsanları kitap okumaya motive etmeye çalışan bir kulübün kuralları olması beklenemez, ancak adına ‘crash-course’ diyebileceğimiz ve aklımdan kulüple ilgili geçenleri özetleyebileceğim bir rehber oluşturmanın bir faydası olacaktır diye düşünüyorum.

Öncelikle, bu kulübü insanların ‘profesyonel gelişim’lerine destek olmak amacıyla kurdum. Yani, roman okumayacağız.

Daha çok aşağıdaki konularda kitapları okuyacağız:

● Profesyonel Gelişim
● Sosyoloji
● Antropoloji
● Psikoloji
● Felsefe

Okuyacağımız kitaplar profesyonel hayatımıza pozitif etkiler yapacağından emin olduğumuz janrlara ait olacak. Bir zaman sonra her hafta 3–4 kitap seçip, kulübün Facebook sayfasından yapacağımız oylama ile karar verelim istiyorum bir sonraki haftanın kitabına.

Kitapları mümkün olduğu kadar sıkıcı olmayan kitaplardan seçeceğim. Bazı kitaplar ve yazarlar fazlasıyla popüler olabiliyor, ancak yazım tarzları da bir o kadar sıkıcı olabiliyor.

Sıkıcı kitaplar, özellikle de kulübün ilk zamanlarında, kitap okuma alışkanlığımızı geri kazanmaya çalışırken bize köstek olacaktır. Dolayısıyla dili akıcı, eğlenceli anlatımı olan, net bilgilere dayalı, bizi düşünmeye ve kulübün sosyal platformlarında kitabın içeriğini münazara etmeye sevk eden kitaplar seçeceğim.

Özellikle kulübün ilk zamanlarında, günlük 50 sayfayı geçmeyecek şekilde bir planlama yapalım istiyorum. Günlük 50 sayfa, 7 günde 350 sayfa demek. Nitekim şimdiden ilk kitapları seçtiğim için söylüyorum, bazı kitaplar 200 sayfa. Dolayısıyla günde 30 sayfa okuma yapmak kitabı bitirmeye yetiyor olacak. İlk zamanlar 500 sayfalık kitap okuma gibi bir düşüncem yok. İlerleyen zamanlarda, ara sıra, okuması zevkli (ama uzun, bir Dan Brown romanından çıkmışçasına) kitaplar seçme hakkımı saklıyorum.

Ben kitapları herkesten 1–2 hafta önce okuyor olacağım. Yani, gelecek hafta için seçilen kitabı aslında ben çoktan okumuş olacağım. Kitapları, beğendiğim bölümlerin altını çizerek okuyorum genelde, dolayısıyla kitapları okurken komünitenin ilgisini çekebilecek olan küçük bölümlerin altını çizerek ve bu çizili bölümleri de kulübün kurumsal görsel dili ile sosyal medya platformlarından paylaşarak ilerleyeceğiz. Bu sayede, gündelik okumanızı size gün içinde hatırlatalım istiyorum.

Yani, ‘bu hafta bu kitabı seçtik, haftaya görüşürüz’ tarzında pasif bir konumda olmayacak kulüp.

Aktif bir şekilde size günlük okumanızı yapmanızı hatırlatacağız. Sosyal medya platformlarını ben ve bir arkadaşım yönetiyor olacak. Zamanla, kulüp içindeki paylaşımlarına göre başka editörler de alacağız Facebook, Twitter ve Instagram için. Bu editörleri de kulübün üyelerinden ve aktif ‘influencer’larının arasından seçelim istiyorum.

Kulübün sosyal medya kanallarını takip edip, günlük güncellemeleri almak isterseniz:

● Instagram: @beyazyakakitap
● Twitter: @beyazyakakitap
● Facebook: facebook.com/beyazyakakitap

Belki ilerleyen zamanlarda, Facebook üzerinden yapacağımız Live yayınlarla, haftada 1 gün olmak üzere, kitabın üzerinde canlı münazaralar yapalım istiyorum. Hatta ileri gidip, eğer seçtiğimiz kitabın yazarı bir Türk ise, yazarı da davet edelim ve canlı yayında yazar soruları cevaplasın diyorum. Bunların hepsinin planlamasını da bu düşüncelerle yapıyorum.

Kulüpte, kitaplarla ilgili yapılacak olan tüm paylaşımlar, elbette eleştiri sınırlarının içerisinde olmalı. Başka okuyucuları ve/ya kitabın yazarını küçük düşürecek, seviyeyi aşağıya çekecek paylaşımlara izin verilmeyecek ve net bir şekilde bu kişiler bloklanacak. Başka türlü kaliteli bir komünite kurmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Tüm paylaşımlar elbette kaliteli eleştiri sınırında olursa, bir yandan da bakış açısı kazanmış oluruz. Bundan daha büyük bir fayda mı var?

Kulübün sosyal medya platformlarından paylaşılan içerikleri, komüniteye dahil olan arkadaşlarımız sıklıkla paylaşsa ne güzel olur. Bu sayede kulübümüzü büyütürüz ve toplumsal etkilere sahip bir büyüklüğe ulaşabiliriz. Bu toplumu pozitif bir şekilde değiştirmek ve yenilemek bizim elimizde. Durmadan çalışmamız gerekiyor; ama kitap okuyarak, ama başkalarını da aksiyon almaya davet ederek. Toplumsal duyarlılığımızı göstermek için kulüp paylaşımlarının büyük önemi var, biz de sosyal medya platformlarını bu niyet ve biçimle kullanıyor olacağız.

Bu rehber bir yazıt değil, taşa yazılmadı. Dolayısıyla şimdi benim aklıma gelmeyen her konuyu bu rehbere eklemek mümkündür.

Nitekim fikirlerinizi de yorum olarak paylaşırsanız, yorumların beğenilme sayılarına göre, yaptığınız öneriler bu rehbere eklensin. Rehber daha bütünsel bir hal alsın. Hadi başlayalım!

Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen aşağıdaki küçük kalp ikonuna tıklayın!

Mutluluk arıyorum!
Size ne söyleyeceğimi söylemeden önce, ne söyleyeceğimi söylememe izin verin. Hayatımı konuşarak ve hikaye anlatarak kazanıyorum. Bana ulaşmak için:
fatih@basitfikirler.com.tr

Kitap Kulübü

Her hafta seçeceğimiz bir kitabı okuyacağız ve her gün o kitapla ilgili fikirlerimizi münazara edeceğiz. Kitaplar profesyonel gelişim ile ilgilidir.

Fatih Güner

Written by

Thinking is an admirable exercise. Digital Thinker // Public Speaker #herhafta1kitap https://fatihguner.com.tr

Kitap Kulübü

Her hafta seçeceğimiz bir kitabı okuyacağız ve her gün o kitapla ilgili fikirlerimizi münazara edeceğiz. Kitaplar profesyonel gelişim ile ilgilidir.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade