“Świat oczami programisty” — mój kanał na YouTube

“Świat oczami programisty” — kanał YouTube

W serwisie YouTube można znaleźć mój kanał, który nazwałem “Świat oczami programisty”.

Już kilka filmów się pojawiło, więc pora o tym napisać na blogu.

Chcę poprzez ten kanał realizować dwie misje:

Vlog

Nigdy nie lubiłem występować przed kamerą, więc pomyślałem, że dlaczego by nie wyjść poza strefę swojego komfortu i nie spróbować ;)

Staram się 1–2 razy na tydzień wrzucać nowy odcinek vloga, w którym opowiadam o różnych aspektach życia programisty. Od tego jak się uczyć, po rozwijanie swojej produktywności i zdobywanie wolności finansowej. To wszystko połączone z dawką motywacji i zachęty do samorozwoju.

Screencasty

Część bardziej techniczna. Klikam po ekranie i pokazuję jak rozwiązuję różne mniejsze i większe problemy programistyczne.

Część vlogowa jest po polsku. Chociaż mówię o tematach uniwersalnych to jednak chciałbym żeby to było zakorzenione w naszej polskiej świadomości i rzeczywistości. Część screencastowa jest po angielsku gdyż uważam, że może się przydać szerszemu gronu odbiorców.

Dla mnie ten kanał to swego rodzaju eksperyment jak i próba przezwyciężenia swoich ograniczeń :)

Zapraszam Was do subskrypcji kanału!

Zapraszam Was do polubienia fanpage na Facebooku!

--

--

Dev and life blog. Thoughts about programming, design patterns, Ruby and life.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store