Books

Log of books that I’ve read, reading now and plan to read in the future.

In progress

 • English 4 IT praktyczny kurs języka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko — Beata Błaszczyk
 • How to Win Friends & Influence People — Dale Carnegie
 • Pełna moc życia — Jacek Walkiewicz

Waiting room

 • Domain-Driven Design — Tackling Complexity in the Heart of Software — Eric Evans
 • Patterns, Principles and Practices of Domain-Driven Design — Scott Millett, Nick Tune
 • Clean Code — Robert C. Martin
 • Tools of Titans — Tim Ferriss
 • Technical leadership. Od eksperta do lidera — Mariusz Sieraczkiewicz (already read)
 • Technical Blogging — Antonio Cangiano
 • The Pragmatic Programmer — Andy Hunt, Dave Thomas
 • Secrets of power negotiating — Roger Dawson
 • The warrior diet — Ori Hofmekler
 • Fastlane milioner — MJ DeMarco
 • Wspomnienie o przeszłości ziemi — Cixin Liu
 • The Road To Financial Freedom — Bodo Schaefer
 • Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka — Robert B. Cialdini
 • Myśl jest Twoim wrogiem — U. G. Krishnamurti
 • Biznes do góry nogami wywrócony — Richard Branson
 • Zrozumieć programowanie — Gynvael Coldwind

Already read

2017:

 • Programming Elixir — Dave Thomas
 • Pan lodowego ogrodu, tom I, II — Jarosław Grzędowicz
 • Finansowy ninja — Michał Szafrański
 • Scrum Guide — Ken Schwaber and Jeff Sutherland
 • The Twelve-Factor App — Adam Wiggins
 • Design Patterns Elements of Reusable Object-Oriented Software — GoF
 • Seven Concurrency Models in Seven Weeks — Paul Butcher
 • Hatching Twitter — Nick Bilton
 • W dżungli podświadomości — Beata Pawlikowska (audiobook)
 • Patterns of Enterprise Application Architecture — Martin Fowler
 • The 7 Habits of Highly Effective People — Stephen R. Covey
 • Secrets of the Millionaire Mind — T. Harv Eker
 • The 4-Hour Work Week — Timothy Ferriss
 • The Keep It Simple Book — Simon Tyler
 • Get Sh*t Done! — Niall Harbison
 • Soft Skills: The software developer’s life manual — John Sonmez
 • The Miracle Morning — Hal Elrod
 • Rich Dad Poor Dad — Robert Kiyosaki
 • Biznes ci ucieka — Marcin Osman
 • Pędzę jak dziki tapir. Bartoszewski w 93 odsłonach — Zając Marek
 • Sztuka życia dla mężczyzn — Szczepan Twardoch, Przemysław Bociąga
 • Demon i panna Prym — Paulo Coelho
 • Getting to YES with yourself — William Ury
 • Negocjuj! — Wojciech Woźniczka
 • 365 dni do wolności finansowej — Magdalena Chołuj
 • Kroki w nieznane. Autobiografia — Richard Branson
 • Zawód programista — Maciej Aniserowicz
One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.