KoçSistem
Published in

KoçSistem

İyilik Yalınla Buluşursa

2012 yılında Atlantik Okyanusu’da gerçekleşen “Sandy Kasırgası” hem birçok can kaybına yol açmış, hem de yüzbinlerce insanı evsiz ve yardıma muhtaç bırakmıştı.

Kasırgadan etkilenen bölgelerde çeşitli yardım aktiviteleri başlamıştı. Bunlardan biri de kar amacı gütmeyen hayır kuruluşu “Food Bank for New York City” nin New York şehrinde yaptığı gıda yardımlarıydı.

“Food Bank for New York City” gönüllüleri büyük bir iyi niyet ve özveriyle yemek dağıtımı için çalışıyordu.

Ancak, yolunda gitmeyen şeyler vardı: Yemek ihtiyacına yetişemiyorlardı.

Depo yönetimi ve yemek dağıtımından sorumlu George’un sözleriyle:

“Sırada yemek yardımı için bekleyen yedi aile ve senin de elinde yalnızca bir kutu varsa, çok can sıkan bir durum ortaya çıkıyor.

Toyota yardıma koşuyor

Hayır kuruluşunun yardımına Toyota koşuyor!

Nasıl mı?

Bu sorunun cevabına geçmeden biraz Toyota Üretim Sistemi’nden söz edelim.

Toyota’nın ifadesiyle;

Toyota Üretim Sistemi, tüm israfların yok edilmesi felsefesine dayanarak en verimli metodlara ulaşmayı hedefleyen bir üretim sistemidir.

Her ne kadar sistemlerini bir üretim sistemi olarak tanımlasalar da, Toyota mühendisleri bu sistemin üretim dışında da fayda getirebileceğini ifade ediyorlar.

Nitekim, bu sistem Yalın Düşünce’nin de temellerini oluşturmuş, israfı azaltarak değeri arttırma yaklaşımı birçok iş kolu, sektör ve organizasyonda kullanılmıştır.

Nasıl bir yardım?

Gelelim Toyota’nın yaptığı yardıma.

The New York Times gazetesi yapılan yardımı şu şekilde ifade ediyor:

“Toyota para yerine verimlilik bağışlıyor.”

Toyota mühendislerinden Jamie ve Lisa, üretim sistemlerinde kullandıkları yaklaşımı yemek dağıtım işinde kullanarak daha verimli bir sistem oluşturabileceklerine olan inançlarıyla kolları sıvıyorlar.

Gelin yaptıkları iyileştirmeleri birlikte inceleyelim.

  1. Muda’yı (israfı) tespit et ve yok et!

Japonca bir sözcük olan Muda, “savurganlık” manasına gelir ve Yalın yaklaşımdaki temel konseptlerden biridir.

Toyota mühendisleri yardım kutularında boşluk kaldığını fark edip, verilmesi planlanan gıda paketinin tam sığacağı boyutta kutular kullanılmasını öneriyorlar.

Bu öneri sayesinde bir kamyona sığan kutu sayısı 864'ten 1260'a çıkıyor. Üstelik kutuların boyutları küçüldüğü için taşınmaları da kolaylaşıyor.

2. Sürekli bir akış oluştur!

Yalın düşünce prensiplerinden olan sürekli akış her seferinde bir parça işleyerek veya üreterek oluşan süreklilik sayesinde verimliliği arttırmayı hedefleyen bir yaklaşımdır.

Yukarıdaki resimde görmüş olduğunuz gibi, kutulara gıdaları yerleştirmek için herhangi bir sistem olmaması zaman ve enerji kaybına yol açıyordu.

Toyota mühendisleri, insanlar arasında iş bölümü oluşturarak bir kısmının gıdaları getirmesini, diğer kısmının da gıdaları kutulara yerleştirmesini sağladı. Gıdalar paketleneceği alana belli bir düzende getirilecek şekilde bir sistem kurgulandı. Böylece sürekli bir akış oluşturulmuş oldu.

Sürekli akış prensibi bir kutunun hazırlanma süresini 3 dakikadan 11 saniyeye düşürdü!

3. Sürekli iyileştir! (Kaizen)

Sürekli iyileşme anlamında kullanılan Kaizen yine Yalın yaklaşımın önemli bir parçasıdır.

Hikayemizin kahramanlarından Toyota Mühendisi Jamie, sürekli iyileşmeyle ilgili şunları söylüyor:

Çok sayıdaki küçük, basit ve ucuz iyileştirmelerin toplamı çok büyük bir etki yaratabilir.

Kaizen felsefesiyle yola çıkan hayırsever gönüllüler, dağıtım şekilleri üzerine de kafa yoruyolar ve yukarıda gördüğünüz düzeneklerle önceden 3 saat süren toplam dağıtım süresini 1.2 saate indirmeyi başarıyorlar.

Sistemi iyileştirmek

Bütün bu küçük, basit ve ucuz iyileştirmeler sayesinde hayırsever gönüllüler yaklaşık 400 aileye daha yarı zamanda yardım etmeyi başarıyorlar.

Toyota mühendisleriyle birlikte her şeyden önce durup sistemlerini incelemeye zaman ayırıyorlar.

“Eğer iyi sistemler oluşturmak için fazla meşgulsen, her zaman fazla meşgul olacaksın.” — Brian Logue

Kurdukları sistem sayesinde enerjilerini israf etmek yerine daha fazla iyiliğe akıtarak iyiliği çoğaltma imkanı yakalıyorlar.

Kaynaklar:

--

--

KoçSistem’s software and technology stories

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store