Kodcular
Published in

Kodcular

React Hooks Notlarım 🤩

🖐🏼 React’ın 16.7. sürümünün alpha versiyonuyla birlikte başlayan Hooks geliştirmesi 16.8. sürüm ile birlikte stabil hale gelen react hooks notlarım paylaşmaya karar verdim 😀

Girişimim olan Teknikafa.com ‘ da yayınladığım ReactJS öğrenelim yazıma ulaşabilir, ilk adımı reactjs component, state, props mantığını öğrenerek atabilirsiniz.

Alıntıda bahsettiği gibi react, kullanıcı arayüzleri oluşturmak için bir JavaScript kitaplığıdır diyebiliriz. React Hooks hakkında güncel kalmak için kendi dökümanlarına göz gezdirebilirsiniz. Hooks beraberinde useEffect, useState gibi birçok yöntemle birlikte geliyor. Bunlardan bahsedelim 🤓

React Context Nedir ?

“Context”, propları her seviyede manuel olarak geçme zorunda kalmadan 🤠bileşen ağacı üzerinden veri iletmenin bir yolunu sağlıyor. “Context” ihtiyaç duyulan verilerin uygulama içerisinde “global” olarak kullanılmasını sağlıyor. “Context” mevcut kullanıcıyı doğrulama, tema veya dil seçimi gibi React bileşen ağacında global olarak düşünebilecek verileri paylaşmak için tasarlanmıştır.

React Hooks Nedir ?

React Hooks bir class yazmadan react özelliklerini bulmamıza olanak sağlıyor. React 16.8 sürümüyle geldiğini biliyorum 🤔. Yazılımcılar açısından baktığımda en önemli kısım, fazladan bir kütüphane bağımlılığı olmadan state yönetimini halledebilmek olduğunu söyleyebilirim. Nitekim bu işleri kolaylaştırıyor. State merkezi bir noktadan yönetmek yerine tercih edilebilecek duruma geliyor.

Hooks kendisiyle birlikte useState, useEffect, useContext, useReducer gibi özelliklerle geliyor👇🏽. Genel amaçlarını birer cümleyle açıklamaya çalışalım.

useState 👉🏽 Bir state tanımlanması ve global şekilde erişilmesini sağlıyor.

useEffect 👉🏽 useState değişme ve tanımlanması annda useEffect ile kontrol sağlanıyor

useContext 👉🏽 contextType ve consumer kullanmadan işlemlerimizi yapabilmemize olanak sağlıyor.

useReducer 👉🏽 context’e erişmemizi sağlıyor.

Detaylı anlatımları tek tek ele alarak yapmayı planladığım için kısa ve öz bilgi vermek istedim. Takipte ve sağlıcakla kalın 🥰

Bitirmeden

🍊Beni sosyal medyadan takip etmek ve sorularınız için : https://linktr.ee/furkanportakal

🔻Beni linkedin üzerinden takip etmek için : https://www.linkedin.com/in/furkan-portakal/

👉🏼Beni github üzerinden takip etmek için : https://github.com/FurkanPortakal

--

--

“Kodcular, Türkiye’nin En Büyük Medium Yazılım Topluluğudur.” Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya geldiği bir Türkçe yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store