Kodcular
Published in

Kodcular

WordPress’ten Kurtulup Nasıl İçeriğimi Statik Siteye Taşındım?

Üniversitedeyken, blog yazmak yükselen bir konuydu. Tabii 2007'den bahsediyorum, o zamanlar burası gibi bir platform, Medium veya WordPress bulut çözümleri yoktu. Facebook bile bugünkü kadar ünlü ve güçlü değildi.

Gerçek bir efsane

Her neyse, o dönemde kendi blogumu oluşturmaya karar verdim. WordPress’i kurmak için bir barındırma ve etki alanına dolayısıyla bir kredi kartına…

--

--

“Kodcular, Türkiye’nin En Büyük Medium Yazılım Topluluğudur.” Bu yayın yazılım üzerine üretilen blogların bir araya geldiği bir Türkçe yayındır.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store