Hvorfor centralisere sin data?

Et af de spørgsmål vi ofte får hos Koders er hvorvidt det kan betale sig for kunden at centralisere deres data? For os er centralisering essentielt, for at kunne tage beslutninger og forstå din forretning, problemet er at der ikke er et endegyldigt svar til implementeringsprocessen. Derfor vil jeg i dette indlæg give jer et indblik i hvilke grunde der er til at centralisere data.

Tidsforbrug

Det er umiddelbart nemt at acceptere det tidsforbrug der bliver brugt på individuelt at logge ind på forskellige kanaler såsom Facebook, Mailchimp, Google Analytics osv. men når der er flere medarbejdere der dagligt skal ind og eksportere data og samle det hele i et Excel ark, for at skabe sig et overblik, så ender det op i flere dages “spildt” arbejde. Derudover kan det også være svært at få Excel til at fungere med større datasets, hvilket også vil øge spildtiden.

Kontinuitet og kvalitet

Kontinuitet er noget af det vigtigste når vi snakker data. Er der ikke kontinuitet i den måde data bliver brugt eller indlæst, vil det ofte ende ud i et kaos af misvisende analyser. Dette sker ofte i virksomheder, som ikke er centraliseret da hver afdeling har data der er vigtig for dem, og når de samler den data på deres egne computere, og bearbejder den ud fra egne standarder forsvinder koordinationen og den overordnede data strategi.

At have en ensartet forretningslogik til at bearbejde data, er vigtigt for det langsigtede arbejde og troværdighed i ens data. Dette er umuligt at leve op til når ens forretningslogik er spredt ud på dusinvis af steder i organisationen. Vi vil vædde med at marketing-, økonomi- og supportafdelingen ikke bruger samme definitioner, hvis de har implementeret deres egen forretningslogik, og det skaber fundamentet for uenigheder, misforståelser og forkerte beslutninger.

Ved at samle al data et sted og bruge den samme forretnings logik der giver din data mening, sikrer du at alle snakker samme sprog, og hvis du beslutter dig for at ændre en definition bliver alle opdaterede på samme tid.

Kilder

SaaS applikationer er blevet en større og større del af vores hverdag, hvilket betyder at virskomheder nu har deres data spredt ud over mange kilder. Når data ikke bliver samlet et sted automatisk, vil der skulle bruges rigtig mange resurser på at skabe relationer imellem forskellige kilder. Dette betyder også at du næsten med sikkerhed vil komme til at misse vigtig information.

For virkelig at få det maksimale ud af din data, og være i stand til at identificere alle årsagerne til at dine medarbejdere og virksomhed performer som den gør, er du nød til at samle din data et sted, så du kan identificere de afgørende parametre.

Kunne du tænke dig at vide mere eller høre netop hvorfor lige din virksomhed skal centralisere, så kan du altid kontakte os på kontakt@koders.dk.

Like what you read? Give Christian Høfler a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.