Kotlin Öğreniyorum!

Tatata taaam. İlk medium hikayeme Kotlin ile başlamaktan mutluluk duyarım. Kotlin üzerine birkaç bir şey söylemeyeceğim. Java öldü mü Kotlin doğdu mu hiiiç oralara girmeyeceğim. Kotlini öğrenirken öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşacağım.

Öncelikle temel aldığım referans resmi sitesinde yer alan https://kotlinlang.org/docs/reference/ olacaktır. Ayrıca:

Keddit-Intro

https://antonioleiva.com/kotlin/

Nick Apperley — Kotlin Tutorial

serileri temelde faydalandığım diğer kaynaklar olacaktır. Bittabi bunların dışında bloglar falandı filandı bunlarla ilgili özet bilgileri de yazar, çizer konuşuruz.

Açıkçası şu kurulum olayları çok sıkıcı geldiği için orayı es geçtim.

Resmi sitesinde gayet açık anlatılmış, başka kaynaklar bulmakta mümkün.

O zaman başlayalım.

Part 1: Temel Syntax üzerine bir söylence

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.