Koidu tenniseväljakud?

20 aktiivset tennisemängijat + 13 alustada soovijat — sellise tulemuse andis 2 päevaga küsitlus Koidu veebilehel, kus küsisin lihtsa küsimuse:

Kas mängid tennist?

33 inimest on pea 13% Koidu lehe laikijatest — pole paha. Jätan selle küsitluse siiski veel avatuks, sest minu teada om meie külas veel mängijaid, kes võiks ka endast märku anda. Ja lisaks muidugi kõik need külalapsed, kes usinasti trennis käivad ;)

Alles teise küsitluspäeva lõpus esitas Tanel viimaks küsimuse, mida olin vargsi varem oodanud — Mis on selle uuringu mõte ? Väljaku(te) rajamine?. Jah, eesmärgiks oli tõesti uurida, kui suur on tennise kandepind meie külas. Selgus, et meil on mängijaid ja huvilisi oma väljaku jaoks piisavalt.

Kust asi alguse sai ja milles on konks? Teatavasti on igal maaomanikul õigus oma maale endale elamine ehitada, kui seal eripiiranguid pole. Sellise sooviga (3 elamukrunti) pöördusid minu kui valla maakomisjoni liikme poole aasta alguses konsultatsiooniks Vana-Kandle ja Iltre kinnistute värsked maaomanikud.

Mul oli möödunud sügisel vestlus vastavatud Laagri Tennisekeskuse eestvedajatega teemal, kuidas ka meie külla tennise mängimise võimalused luua. Leppisime kokku, et kui sobiv plats olemas, panustaks nad hea meelega, kuid väljakuid võiks sel juhul olla 4 või rohkemgi.

See teadmine kuklas tegin nüüd maaomanikele ettepaneku, kas nad oleks nõus panustama maaga projekti, mille tulemusena tekiks külaelanikele soodustingimustel tennise mängimise koht. See sobis neile ja idee tutvustamiseks ning sellega edasiliikumiseks kutsusin jaanuari lõpus Padula teele kõik osapooled (vald, maaomanik, tennisekeskus) kokku.

Kohtumisel tõdesid kõik, et ideel on jumet ja leppisime uueks kohtumise ajaks 15. veebruar, kus läheks jutuga konkreetsemaks. Täna see kohtumine toimuski (seekord valla osaluseta) ja sestap ka see küsitlus. Mida arutasime ja kuidas edasi? Leppisime kokku, et tennisekeskus koostab järgmiseks kohtumiseks esialgse projekti eelarve ning koos maaomanikuga krundijaotusplaani eskiisi, kus on ära näidatud 4 tenniseväljaku ja 3 eramukrundi asukohad. Väljakute võimalik asukoht:

Tenniseväljakuid hakkaks opereerima tennisekeskus, kuid väljakute aluse ja teenindusmaa omanikuks saaks maa sihipärase kasutamise tagamiseks kas vald või valla nägemuses pigem loodav külaselts. Külaseltsi liikmetel oleks kokkulepitud mahus ja ajal võimalik väljakuid tasuta kasutada. Seega peame lähiajal seltsi asutamiskoosoleku kokku kutsuma — et küla saaks olla projektis juriidiliseks partneriks, samuti tuleb meil omavahel neid kasutustingimusi arutada. Lisaks on meil ju ka teisi projekte soolas.

Tennisekeskus soovib rajada savi-liivaväljakud, kuna kaasaegsetest savi-liivaväljakutest on hetkel piirkonnas suur puudus. Savi-liivaväljak ehk clay on muuseas Kaia Kanepi lemmik väljakukate.

Kui kõik hästi läheb, siis saame oma küla väljakutel korraldada EV 100 juubeli tähistamise turniiri juba suvel 2018!

Teema leidis kajastamist ka Koduvalla märtsikuu numbris.

Projektileht: https://github.com/sauevald/koidu/issues/12


Originally published at tabor.ee on February 15, 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.