Fremtidens matvarer tar ikke omveier

Louise Fuchs

I går sendte vi ut en aprilsnarr med nyheten om at vi lanserer mat med tilsatt butikktid. Det var tøys, åpenbart. Men vi gjorde det fordi det er noe vi gjerne vil snakke med deg om. Nemlig kvalitet.

Vi har helt siden starten vært lidenskapelig opptatt av å kombinere det å bygge fantastiske kundeopplevelser med å tenke radikalt nytt innen logistikk. Kolonial.no har ikke bare bygget en app, eller nettbutikk, men unike løsninger i alt fra kundeopplevelse, vekst og varesalg, til vareplukk og et helt nytt distribusjonsnettverk. Dette setter oss i en unik posisjon for å bygge innovative løsninger, og utfordre etablerte sannheter i industrien.

Første film ut i en serie med fokus på kvalitet.

Ny teknologi og en helt ny verdikjede

Den tradisjonelle verdikjeden for kjøp av dagligvarer er optimert over mer enn 100 år under et felles sett med betingelser. Maten produseres, så hentes den, for så å bli distribuert ut til kjøpmenn og butikker. Der ligger varene til kunden kjører til butikken for å kjøpe den, for så å kjøre den hjem. Det gir varene lengre reisevei, mye lengre oppbevaringstid, og det gjør varene dyrere.

Tradisjonell verdikjede har flere ledd enn netthandel.

Når vi kutter ut matbutikken og heller samler alt på ett lager, så resulterer det i en radikalt forbedret verdikjede. Maten er den samme i utgangspunktet, men den har altså aldri vært innom en butikk, for å ligge på utstilling i flere dager. En klassisk matbutikk prøver å være to ting. Både et sted hvor maten skal oppbevares, og et sted kunden skal ferdes. Tenk på det neste gang du går i butikken; er dette optimalt for begge parter, eller bare et dårlig kompromiss?

Maten leveres rett fra produsent til oss, og så ut til kunden.

Vår egenutviklede teknologi bruker vi i alle ledd. Det gir oss muligheter til å blant annet å forutsi hvilke varer vi skal selge, hvor mange, og når. Jo bedre vi kan bruke vår data, jo ferskere og billigere mat kan vi levere til deg.

Hvorfor gjør en ny verdikjede maten bedre?

Akkurat som vi har opplevd med andre type vare- og produktkategorier som skal flytte salg fra fysisk butikk til netthandel, har man hatt skepsis til kvalitet. F.eks det å bestille reiser på nett, handle klær, eller møbler. For vår del er en stor barriere for mange at de liker å se og ta på produktene før de kjøper dem. Vi tror dette handler om at varene i den fysiske butikken, ofte er ganske dårlige, og at man selv føler man må velge den riktige tomaten eller avokadoen. Men hvordan er kvaliteten på nett? Er det egentlig sånn at mat fra internett er av dårligere kvalitet, eller mindre fersk enn mat fra butikken?

Svaret er nei.

Ta frukt og grønt som eksempel. Frukt og grønt har egentlig ikke godt av å ligge framme i en butikk. På lageret hos oss kan vi oppbevare og pakke frukt og grønnsaker under perfekte forhold, og det er heller ikke mange kunder som tar og klemmer på hver vare for å sjekke kvaliteten. Alt pakkes og fraktes i separate temperatursoner og i en ubrutt kjølekjede helt fram til døren din eller til der du henter.

Fordi vi har ett stort lager, og ikke mange små butikker, har vi ekstremt høy rullering på varene. Det gjør at frukt og grønt bare ligger noen få timer hos oss før det sendes videre til deg, noe som resulterer i en fantastisk ferskhet, og holdbarheten blir brukt opp hos deg, ikke i butikken.

Begge disse tingene har våre kunder oppdaget. Vi er derfor stolte av å kunne si at Kolonial.no er den butikken i Norge som selger mest frukt og grønt. Faktisk så selger vi 70% mer frukt og grønt enn tradisjonelle butikker. 😋

Vi har bygget vårt helt eget bakeri, fordi vi vet at brød er en av de viktigste produktene i en matbutikk. Vi ønsker at du skal få så ferskt brød som mulig. Derfor baker vi brød på bestilling, som kommer nystekt ut av steinovnen, rett før de plukkes til deg. Dette er ikke bake-off, og produktene blir ikke liggende i mange, mange timer, før du får dem. Ferskere er det nesten ikke mulig å få brød.

Vi lager ikke flere brød enn vi vet vi selger. Vårt eget bakeri Brødverket baker på bestilling.

Når vi baker på bestilling kan alle brød være tilgjengelige, selvom de ikke er bakt enda. Samtidig kan vi ta en lavere pris fordi vi slipper å kaste det vi ikke får solgt. Brød på bestilling betyr også at vi har en markant lavere svinnprosent enn tradisjonelle aktører. Vi lager ikke flere brød enn vi vet vi selger.

I følge en undersøkelse Handelsbanken har gjennomført om svensk dagligvarehandel på nett fant de en positiv utvikling i om folk foretrekker å se varene før de handler. Fra 2012 til 2017 faller “Prefer to see goods before buying” med 50% . Vi kan ikke annet enn å tro at det er fordi flere har begynt å handle på nett og faktisk opplever svært god kvalitet. Tilliten til kvalitet ved netthandel er derfor radikalt forbedret siden 2012.

Vårt kvalitetsløfte

Vi tror ikke på at den tradisjonelle måten å selge dagligvarer på er den riktige måten. Vi lager fremtidens dagligvarehandel, og med så høye ambisjoner så følger det en forpliktelse. Den har vi tatt konsekvensen av med vårt kvalitetsløfte: Når du handler mat oss kan du være trygg på at vi alltid leverer varer av beste kvalitet. Du skal være trygg på vi holder kjølekjeden, at varene blir levert presis, uten skader og at holdbarheten er som forventet. Dersom du ikke er fornøyd får du pengene tilbake. I dag er det kun 0,21% av ordrene på frukt og grønt som krediteres på grunn av kvalitet. Det er 1 dårlig avokado, pr. 500 utlevert. 🥑❤️

Høyere kvalitet hos oss betyr ferskere mat med lengre holdbarhet, og mer bærekraftig verdikjede med mindre svinn. Jo flere som handler mat på nett, desto bedre er det for klimaet vårt. Du kaster mindre mat, vi kaster mindre mat, transporten og logistikken gjør Co2-avtrykket vårt mindre og maten blir enda ferskere hjemme hos deg.

Vi håper at vi med dette har fått oppmerksomheten din. De neste ukene vil vi dele mer innsikt om hvordan vi jobber med kvalitet når vi lager fremtidens dagligvarehandel her i Kolonial.no. Følg med.

Kolonial.no

Fastest growing online groceries startup in Northern Europe

  Louise Fuchs

  Written by

  Communications Director in Kolonial.no. I'm passionate about people, technology and communication.

  Kolonial.no

  Fastest growing online groceries startup in Northern Europe

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade