Lepší jít pomaleji, ale dorazit

Tom Garcy
Krátké příběhy o User Experience
3 min readAug 20, 2020

Příběh je pokračováním prvního dílu seriálu Krátké příběhy o UX (shortuxstories.com). Pokud jej neznáte, přečtěte si na začátek úvod do tématu Proč vyprávět příběhy. Každý příběh je zaměřen na jednu část procesu, který nás dovede k funkčnímu výsledku, ať už v digitálu, či reálném životě. Pokud vám tento postup není známý, stáhněte si napřed úvodní mapu.

Berete si něco nepromokavého? Říkali, že má nahoře pršet.

Sakra, na to jsem nepomyslel, zastavil se Emil ve dveřích s již zabaleným batohem a vrátil se ke stolu. Na něm ležela velká spousta věcí, na…

Tom Garcy
Krátké příběhy o User Experience

I'm The Maker of 250+ products. Learn to be a better UX&UI designer, build startups, and create incredible products.