Litecoin (LTC) nedir?

BtcTurk
BtcTurk
Mar 25 · 2 min read

Kaynak kodu eski bir Google çalışanı olan Charlie Lee tarafından 7 Ekim 2011’de GitHub üzerinden piyasaya sürülen Litecoin, 13 Ekim 2011’de hayata geçti. Bitcoin blokzincirinin bir çatalı olan Litecoin, blok üretim süresini 2,5 dakikaya indirerek daha kısa süre daha fazla işlem onaylanmasının önünü açtı. Litecoin blokzinciri SHA-256 yerine S-crypt algoritmasını kullanmaktadır. Litecoin’in üretimi her 840.000'nci blokta (yaklaşık 4 yılda) bir yarı yarıya azalmakta olup toplamda 84 Milyon adet Litecoin üretilecektir.

Nasıl Çalışır?

Bir ödeme aracı ve aynı zamanda bir para birimi olan Litecoin, cüzdanlar arasında, herhangi bir aracıya ya da merkezi otoritenin onayına gerek olmadan doğrudan transfer edilebilir. Yapılan tüm işlemler, herkesin erişimine açık, şifreli, dağıtık yapıdaki bir kayıt defteri olan blokzincire, değiştirilemeyecek şekilde ve anonim olarak kaydedilir. İşlemlerin blokzincire yazılabilmesi için matematik formüllerini doğrulayan 2 farklı işlemci gücü (madenci) tarafından doğrulanması gerekir. Her 2,5 dakikada bir, blok içerisinde yer alan işlemlerin doğrulanarak onaylanması karşılığında işlemi ilk doğrulayan işlemci gücü (madenci), üretilen Litecoin’e ve blokta yer alan transferler için ödenen işlem ücretlerini almaya hak kazanır. Litecoin transferleri ortalama 5–20 dakika içerisinde onaylanmaktadır.

BtcTurk Yatırma/Çekme Alt Limitleri Nedir?

0,0005 LTC

BtcTurk Çekim Ücreti Nedir?

Ücretsiz

Litecoin (LTC) Nasıl Saklanır?

Litecoin, çevrimiçi, masaüstü, mobil, donanım ya da kağıt cüzdanlarda saklanabilir. Eğer blokzincirin tamamını senkronize etmek istiyorsanız masaüstü Litecoin çekirdek cüzdanını kullanmalısınız. Ancak disk alanı ve internet bant genişliği harcamak istemiyorsanız 3. Parti masaüstü uygulamaları tercih edebilirsiniz. Eğer Litecoin cüzdanınızı yanınızda taşımak ya da Litecoin ile ödeme alan işletmelerde ödeme yapmak istiyorsanız mobil cüzdanları veya çevrimiçi cüzdanları (internet sitelerini) kullanabilirsiniz.

Yaygın olarak kullanılan cüzdanları https://litecoin.org/tr/ adresinde bulabilir, istediğiniz cüzdanı deneyebilirsiniz. Seçeceğiniz cüzdanın, özel anahtarı ya da 12–24 kelimelik kelime grubunu sizinle paylaştığından emin olmalısınız. Sahip olduğunuz Litecoin’i sürekli internete bağlı olmayan, taşınabilir ve de güvenli donanım cüzdanlarında da saklayabilirsiniz. Donanım cüzdanlarından Litecoin gönderebilmek için cihazı bilgisayarınıza bağlamanız ve cüzdana ait uygulama aracılığıyla işlem yapmanız gerekiyor. Ödeme işlemlerini, cihaz üzerindeki fiziksel butonlar ile şifre girerek yaptığınız için cüzdanınızı güvenle taşıyabilirsiniz. Litecoin adresinizi QR kodu olarak yazdırıp kağıt cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Kağıt cüzdan kullanırken, özel anahtarınız ile genel anahtarınızı (Litecoin adresinizi) aynı yerde saklamamaya özen göstermelisiniz.


BtcTurk’te hesap oluşturarak Türk Lirası ile Litecoin (LTC), Bitcoin, Ethereum, Ripple XRP, Tether (USDT) , Stellar Lumens alabilir ve BTC/USDT alım satım işlemleri yapabilirsiniz.

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade