XRP Hakkında Bilmeniz Gereken 10 Şey

BtcTurk
BtcTurk
Dec 26, 2018 · 4 min read

Piyasadaki tüm dijital varlıklar arasında XRP dikkat üzerine çekmeye devam ediyor. Değeri Ocak 2017'de 0,006$ iken Ocak 2018'de 3,60$’a kadar -yüzde 59binden daha fazla- yükseldi. Ripple şirketi, sahip olduğu XRP nedeniyle, Uber, Airbnb gibi şirketleri yakalayarak ABD’nin en değerli girişimleri arasına girdi.

Tabi ki, diğer tüm dijital varlıklar gibi XRP de sıklıkla spekülasyonların kaynağı oluyor. Bunların hedefi olmamanız için XRP’nin gerçekte nasıl bir dijital varlık olduğunu, amacını ve kullanım alanlarını 10 madde halinde özetledik.

1. XRP finans kuruluşları ve ödeme sağlayıcıları için özel olarak geliştirilmiş tek dijital varlıktır.

Çoğu dijital varlığın amacı net olarak belli değildir. Değer saklama aracı olarak, ürün ya da hizmet satın almada kullanılabilirler veya kullanıcılar birbirleri arasında transfer yapabilir fakat genelde sadece tek bir amaç düşünülerek yaratılmamışlardır. Diğerlerinin yanısıra XRP, özellikle değer transfer etmek ile ilgilidir ve işletmeler için, arkasında gerçek, şeffaf bir kullanım örneği olan bir kaç dijital varlıktan biri olması için oluşturulmuştur.

2. XRP en ölçeklenebilir dijital varlıktır

XRP en hızlı, en ölçeklenebilir dijital varlıktır. Arkasındaki güvenilir teknoloji ve yönetimin 5 yıllık tecrübesi, onu, kurumların ve işletmelerin kullanımları için hazır hale getiriyor. XRP Kayıt Defteri, 7 gün 24 saat boyunca saniyede 1500 transferi işleyebiliyor ve Visa ile aynı verimde çalışabilecek kadar ölçeklenebiliyor.

Diğer dijital varlıklar güçlü bir kullanım örneği sağlamakta zorlanırken, XRP, ödemeler için -Değerin İnterneti’ni(*) mümkün kılan- en iyi dijital varlıktır.

3. İtibari paralar arasında köprü görevi görür

Bitcoin gibi dijital varlıklar, şu an kullanımda olan devlet destekli paraların yerine geçmeyi amaçlamaktadır. XRP, itibari paraların sınırötesine hızla ve verimli bir şekilde transfer edilebilmesine yardımcı olmak için 10'dan fazla platform ile çalışır. Örneğin, Kore’deki bir tedarikçiye ödeme yapmak isteyen Meksikalı bir şirket ya Kore’de bir döviz hesabına ya da döviz alabileceği başka bir aracıya ihtiyaç duyacaktır. İki seçenek de pahalı ve yavaştır. XRP ile, şirketin Meksika’daki bankası ya da yerel ödeme sağlayıcısı, şirkete, istediği zaman ve anında ödeme yapma imkanı sunar. XRP, şirketin herhangi bir hesap açıp hesaba önceden para transfer etmesine ya da döviz alım satım ücreti ödemesine gerek olmadan, ucuz ve hızlı çözüm sunar.

4. XRP hızlı, ucuz ve daha güvenilir sınırötesi ödemelere izin verir

XRP bankalara ve ödeme sağlayıcılara, sınırötesi ödemeler için güvenilir, istenildiği zaman kullanılabilecek likidite sunar. Bugün, bir ülkeden diğerine banka aracılığıyla para göndermek yaklaşık 3-5 gün zaman alır ve genellikle ödemenin gecikmesi (ya da hiç ulaşmaması) riskini de taşımanın yanısıra yüksek işlem ücretleri ödemeyi gerektirir. Alternatif olarak şirketler, alıcının bulunduğu ülkede geçici döviz hesapları açarak, gerektiğinde ödeme yapmak için o hesaplarda döviz bulundurabilirler; bu da anaparayı kullanılmaz hale getirir. XRP, tüm bu sorunları, yaklaşık 4 saniyede gerçekleşen ödemelerle, cüzi bir maliyetle ortadan kaldıran çözümün bir parçasıdır. Finansal kuruluşların, likiditeyi sadece ihtiyaç halinde ve döviz transfer ücretleri ödemeden ya da geçici döviz hesaplarında döviz tutmak zorunda kalmadan gerçek zamanlı kullanmalarına imkan veren XRP, şirketlerin yeni pazarlara genişlemesine, döviz alım satım maliyetlerini azaltmalarına ve müşterilerine daha hızlı ödeme sağlamalarına yardımcı olur.

5. XRP, sınırötesine hızlı ödemeler için büyük bir ağın parçasıdır

Ripple, sınırötesi ödemelerdeki sorunları çözmeye ve bilgiyi transfer ederken aynı zamanda parayı da etkili bir şekilde taşıdığımız Değer İnterneti’ni(*) yaratmaya adanmıştır. Çözümümüz, ödemeler için ortak bir standart oluşturmak ve XRP’yi şu anda birbirine bağlı olmayan hesap defterleri ve blokzinciri bir araya getirecek dijital varlık olarak kullanmaktır.

6. XRP, Bitcoin’den daha hızlı ölçeklenir

Bitcoin saniyede yedi transferi işleyebilir ve bunlardan herhangi birinin doğrulanması 2 saatten fazla sürebilir. Visa gibi geleneksel ödeme hizmetleriyle kıyaslandığında, ortalama olarak saniyede 2000 transfer işlenir ve Bitcoin’in tipik müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak ölçeklenebilirliğe sahip olmadığı görülebilir.

7. Güvenlidir

XRP Kayıt Defteri, XRP transferlerinin gerçekleştiği ve kaydedildiği yerdir. Bu Kayıt Defteri, güvenilir bir onaylayıcı topluluğunun ve hesap defterini aktif olarak geliştiren ve sürdüren tam zamanlı mühendislerden oluşan bir ekip tarafından desteklenen açık kaynaklı bir kod tabanıdır. XRP Kayıt Defteri, daha dayanıklı ve dirençli hale getirilmek için merkeziyetsizleştirilmiştir ve bu süreç halen devam etmektedir.

8. XRP, Bitcoin gibi madenciliği yapılan dijital varlıklardan daha sürdürülebilirdir

Bitcoin, madenciliği yapılan bir dijital varlıktır. Yeni kripto paralar yüksek işlemci gücü gerektiren cihazlarla karmaşık matematik problemleri çözerek ya da kısaca “iş kanıtı” madenciliğiye düzenli olarak üretilirler. Bu verimli olmayan sistem çok fazla miktarda elektriğe ihtiyaç duyar ve “sürdürülmesi zor” olarak adlandırılır. XRP, madencilikle üretilmeyen bir dijital varlıktır ve paranın var olan her bir parçası önceden üretilmiştir. Büyük çoğunluğu Ripple firmasının elindedir (55 Milyar adet XRP farklı garantörlere dağıtılmıştır) ve kalanı şirketler ve gerçek kişiler tarafından alınmıştır.

9. XRP hem işletmelerin hem de tüketicilerin sınır ötesi ödeme ihtiyaçlarını karşılar

Bankaların ve diğer finansal kuruluşların günlük ticari operasyonlarında dijital varlıkları kullanmaya başlaması “eğer” değil “ne zaman” sorusudur ve dijital varlık uzayında kazananların ve kaybedenlerin hangileri olduğunu görmek ilginç olacak. XRP, finansal kuruluşların sınır ötesine hızlı, ucuz ve kolay para gönderebilmesini sağlama amacı işletmeleri ve tüketicilerin ihtiyaçlarına çözüm sağlıyor.

10. Satın alması kolay

BtcTurk hesabınızdan Türk Lirası ile kolayca XRP satın alabilirsiniz.


* Değerin İnterneti: Blokzincir teknolojisi ile dijital varlıklar güvenle ve hızla transfer edilebilmektedir. Kullanıcıların birbirleri arasında transfer ettiği “şey” para değil, değeri olan veridir. Ripple, blokzincir aracılığıyla gerçekleştirilen değer transferini finansal kuruluşlar ve ödeme sağlayıcıları için özelleştirerek paranın blokzincir aracılığıyla saniyeler içerisinde transfer edilebilmesini mümkün kılan altyapısını Değerin İnterneti olarak tanımlamaktadır.

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

BtcTurk

Written by

BtcTurk

Türkiye’nin ilk, dünyanın dördüncü Bitcoin ve kripto para alım satım platformu https://www.btcturk.com

Bitcoin ve Kripto Paralar

BtcTurk’te işlem gören kripto paralar ve paritelerle ilgili makaleleri takip edebilirsiniz.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight.
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox.
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month.