Kuinka Kuka eroaa viestintätoimistosta?

Haluamme demokratisoida viestinnän kenttää. Emme tuputa tuotteita vaan nostamme esiin uusia ääniä. Kerromme keitä asiakkaamme ovat.

Kuka on siitä erikoinen palvelu, että se ei täysin mahdu mihinkään olemassa olevaan kategoriaan. Tämä on tietenkin sekä hyvä että huono asia.

Hyvä siksi, että maailmasta puuttuu vielä monta hienoa kategoriaa joihin niputtaa yhteiskunnallisesti reiluja ja kunnianhimoisia toimijoita.

Huono siksi, että selkeät kategoriat lisäävät ymmärrystä. Meiltä on esimerkiksi useasti kysytty kuinka Kuka eroaa viestintätoimistosta — tässä siis siihen vastaus.

1. Haluamme demokratisoida viestinnän kenttää, emme eriyttää sitä

Kuka on yhteisö, josta löytyy sekä yliopistot, yritykset että järjestöt. Meillä on varaa ottaa mukaan laajasti erilaisia toimijoita, koska Kuka on sekä alusta että palveluntarjoaja. Emme halua sulkea pois yhtään tärkeää organisaatiota, jolla on tietoa tarjottavanaan.

Kukassa ääneen pääsee niin yliopiston apurahatutkija kuin rahakkaan yrityksen sijoitusneuvoja. Kiinnostavin näkökulma voittaa, ei paksuin viestintäbudjetti. Tämä tukee myös Kukan toimintaa, koska toimittajat haluavat mukaan erilaisia toimijoita yliopistoista yrityksiin ja järjestöihin.

Rohkaisemme yliopistoja nostamaan esiin asiantuntijansa ja siten suuntaamaan viestintäbudjettiaan suoraan tutkijoiden hyväksi — esimerkiksi kalliiden mainostempauksien sijaan. Samalla tavoin rohkaisemme yrityksiä ja järjestöjä nostamaan asiantuntijoitaan esiin ja ottamaan osaa ajankohtaiseen keskusteluun: asiantuntija on aina uskottavampi ja eettisempi toimija kuin yritys tai järjestö yksinään.

2. Tarjoamme näkökulmia ja tietoa, emme tuputa tuotteita tai palveluita

Kukan pointti on tuoda mediakeskusteluun uusia näkökulmia ja asiantuntijoita. Siinä missä viestintätoimisto nostaa esiin yhden asiakkaan näkökulman tai yritys ostaa natiivimainoksen mediaan, Kuka nostaa esiin useamman näkökulman ja asiantuntijan. Näkökulmien moninaisuus ei tarkoita meille kahden vastakkaisen näkökulman hakemista, vaan uusien äänien nostamista keskusteluun.

Nostamme esiin näkökulmia ja tietoa, jotka perustuvat asiantuntijuuteen. Jätämme tuotteiden ja palveluiden mainostamisen muille.

3. Kukan toiminta on läpinäkyvää ja kerromme keitä asiakkaamme ovat

Me kerromme keitä asiakkaamme ovat, eikä asiakkailla ole mitään syytä piiloutua.

Lisäksi Kukan suhde toimittajiin on mutkattomampi kuin viestintätoimistoilla. Lähestymme toimittajia suoraan omaa kanavaa pitkin tarjoten heille samanaikaisesti useita eri näkökulmia ja mahdollisuuden löytää laajasti tietoa ja osaamista itse. Kontrolli ja valinnanvapaus ovat toimittajan käsissä ja prosessi on läpinäkyvä.

Mitä mietit? Kerro meille.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.