Uusi tutkijasukupolvi ottaa median haltuun — tapaus Ronkainen

Antti Ronkainen on noussut aktiiviseksi mediakeskustelijaksi Kukan kautta. ”Tutkijan työn yksi osa on yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Kuka on auttanut minua saamaan omia näkemyksiäni poliittisesta taloudesta mediaan.”

Antti Ronkainen on tuttu kasvo Kukassa. Hän on ollut mukana lähes alusta asti talousasiantuntijana. Tutkija on tullut tunnetuksi innokkaana heittojen tekijänä — eurokriisi on asiantuntijan osaamisalueen ydintä, josta hän on kirjoittanut Kukassa analyyttisesti ja ymmärrettävästi.

Ronkainen tarttuu myös mediassa pinnalla oleviin ajankohtaisiin aiheisiin, kuten Euroopan vaalivuoteen, EU:n sotilaallisen yhteistyön kehittämiseen tai Trumpin talouspolitiikkaan, ja tarjoaa toimittajille asiantuntijatietoon perustuvia näkökulmia.

”Tutkimustulosten ja analyysien medianäkyvyys on tärkeää. Esimerkiksi eurokriisissä haastatellaan hyvin usein pankkiekonomisteja, joten pidän arvokkaana, että olen saanut tuotua myös ilmiön poliittista puolta esiin”, Ronkainen sanoo.

Yhteiskuntatieteiden tutkimuksen pitää Ronkaisen mielestä ulottua yliopiston ulkopuolelle, sillä tieteellisellä tiedolla on laajempia vaikutuksia esimerkiksi päätöksentekoprosessissa. “Tutkijoilla ja medialla on suuri vastuu auttaa ymmärtämään, miten faktoja tuotetaan, miten ne kehystävät julkista keskustelua ja muuttuvat poliittisiksi toimenpiteiksi”, hän pohtii.

Ronkainen on noussut mediaan Kukan kautta useaan kertaan. Ylen radio nappasi hänet ensimmäiseksi keskustelemaan Italian pankkien vakaudesta. Ronkainen jäi mieleen ja hän palasi keskustelemaan Aamu-tv:seen Italian kansanäänestyksestä. Väitöskirjatutkija on sittemmin ehtinyt kommentoimaan muihinkin medioihin, kuten Talouselämään, Vihreään Lankaan, Uuteen Suomeen ja Lännen Mediaan.

”Heitto on todella hyvä keksintö. Asiantuntijana pidän mielessä, kenelle kirjoitan. Omalla kohdallani haluan tarjota valtavirrasta poikkeavaa kokonaisvaltaisempaa näkemystä päätöksiin vaikuttavista poliittisista voimasuhteista”, Ronkainen pohtii.

”Toimittajat voivat saada heitoista juttuideoita, joita ei toimituskokouksissa tule välttämättä ilmi. Kuka on arvokas kanava toimittajien ja tutkijoiden välille”, hän jatkaa.

Ronkainen työstää paraikaa väitöskirjaansa, mutta kokee tiedolla vaikuttamisen tärkeäksi osaksi työtään. Hän on osa nuorta tutkijasukupolvea, jolla on taitoa ja halukkuutta käydä avointa dialogia suuren yleisön kesken. Tarve Ronkaisen kaltaisille tutkijoille on huomattu mediassakin.

”Euroopan käydessä suurta murrosta myös politiikan tutkijoille on enemmän kysyntää. Kuka on ollut keskeinen tekijä toimittajien suuren yhteydenottomäärän kannalta”, Ronkainen toteaa hymyillen.

Antti Ronkainen on valtio-opin väitöskirjatutkija Helsingin yliopistosta. Hänen väitöskirjansa käsittelee Yhdysvaltain ja Euroopan keskuspankin poikkeuksellisten toimien vaikutuksia rahapolitiikan oletettuun epäpoliittisuuteen ja tieteellisyyteen. Ronkaista voi seurata myös blogin kautta ja Twitterissä.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Elisa Husu’s story.