Alle bør ha en gamer på laget

Jeg våknet i morges og tanken slo ned i meg — omtrent i andre halvdel av andre kaffekopp: Alle bedrifter og offentlige virksomheter bør ha en gamer på laget sitt. Men i all verden?

the future / lars utstøl

La oss først være enige om et premiss: Verden digitaliseres — fra innerste fjordbotn, via Upper West til ytterste nes. Det er ikke snakk om et fint lite ferniss på eksisterende bilder av verden. Det meste kommer til å bli snudd på hodet. Fem ganger. Og hvem vil være noen av de beste til å holde oss i water?

Jo, nettopp. Gamerne.

Deres grenseløse “mindset” for eksempel. Det foregriper hvordan vi kommer til å agere i fremtiden. Måten de kobler læring til oppdrag foregriper modeller for hvordan effektiv kunnskapsutvikling kan skje livet igjennom. Måten de organiserer ressurser rundt oppdrag og avbyråkratiserer samarbeidsprosesser — foregriper fremtidens arbeidsmønstre.

Listen er lang.

Så kommer samfunnets utfordring: Gamerne som — ofte — ikke har tatt den tradisjonelle skole- og arbeidsveien, er ikke koblet til næringsliv og akademia. De lever så å si sitt eget liv. En gigantisk sløsing med talent! Spørsmålet blir hvordan kan vi kan rekoble talentene og på den måten gi næringsliv og samfunnet større kapasitet til innovasjon og utvikling i en digital tid?

(I tredje kaffekoppen — et lite parentes: Hvem kan lære av hvem på veien inn i et digitalt samfunn og en digital kultur? Er det talentene som vil lære av erfarne arbeidere eller er det ledere og medarbeidere som vil lære av digitale talenter? Jeg tror det — fantastiske — svaret er begge parter! Klarer man å få til gode samspill mellom “de erfarne” og den nye generasjonen — gamerne — åpner det seg arenaer der ulike perspektiver, ideer og kunnskap vil utvikle begge parter. I stort monn).

Å rekoble talenter til næringsliv og samfunn er ikke gjort over natten. Men vi kan starte med en mental treningsøkt: “Hvordan vil mitt team og mitt foretak utvikle seg med en gamer på laget?”

Så: Når kunnskapsminister eller hytteprodusenten eller oppdrettsbedriften eller grunnskolen i bygda eller forskningsmiljøet i byen — skal jobbe med digitalisering, hvem kan man bringe inn? Og litt av svaret kan være:

Bring inn fremtiden. Den unge, digitale generasjonen. 
Og få for all del en gamer med på laget!

(Kunnskapstrening IT utforsker hvordan man kan koble digitale talenter — som står utenfor arbeid og skole — til næringsliv, samfunn og akademia. Kunnskapstrening IT samabeider med bedrifter, regioner og universitet.)