Hayalindeki Firma Neden Seninle Çalışmak İster ?

Eğitim sistemi, çocukların ve gençlerin gelişimi düşünüldüğünde önemli bir nokta var ki birbiri ile neredeyse aynı özelliklere sahip bireyler yetişiyor. Başvurulan pozisyon düşünüldüğünde yaklaşık aynı kalitede okullar, ee yüksek lisans yapmak lazım, yabancı dil&bilgisayar zaten şart (ki kalitesi tartışılır), alanına göre X sertifika olsun, y kursu olsun vs. Sonuç aynı özelliklere sahip çalışan adayları..

Şirketlere baktığınızda ise; rutinin dışında, yeni algı ve bakışlar ile kendilerini geliştirmek isteyen, ekiplerinin de kendilerine ayak uydurmasını talep eden ve hızla dönüşen yeni nesil yöneticiler göreceksiniz. Bütün bunlar ışığında Hayalindeki Firma Neden Seninle Çalışma İster ? Bu içerikte tercih sebebi olmanın küçük ip uçlarını arıyoruz.

Öncelikle kabul etmek gerekir ki özellikle başlangıç pozisyonlarında bizlere benzer bir çok aday var. Yetkinlik yada deneyim isteyen pozisyonlarda şirketler kişinin deneyimi, eğitimi, eğitimini kullanış şekli, istikrarı, başarıları, referansları yada uzmanlığının az bulunur olmasına göre karar verebiliyor. Ancak başlangıç düzeyinde sunabileceğiniz özellikler bu kadar net olamayacağı için geriye tek bir nokta kalır; Sizin gelecek potansiyeliniz !

Büyük yada küçük bütün kurumsal şirketler ve hatta küçük patron işletmeleri kendilerini bir okul olarak görme eğilimindeler.. ( ki belirli bir aralıkta haklı olduklarını söylemek mümkün ) O zaman sizin potansiyeliniz ve hayalinizdeki şirketin sizin potansiyelinize katabilecekleri aslında sizi tercih sebebi yapar.

Yani ancak, gelecek potansiyelinin ne olduğu ve sana öğretileceklere ne kadar açık olduğun seni hayalindeki şirkete taşıyacak.

Esnek bir yapın var mı ? İnsanlar yapısı gereği rutine çabuk uyum sağlar ancak şirketler için artık dinamik bireyler tercih sebebi.

Farklı görev ve bölümlere uyum sağlamaya niyetli misin? Evet elbette bir hayalin ya da uzman olmak istediğin bir alan mevcut ancak bil ki o hedefe hangi yoldan gidileceği konusunda bir deneyimin yok. Yani farklı alanlara uyum sağlayarak hedefe ulaşmak yararlı olacaktır.

Yönlendirmelere tevazu ile uygum sağlayabiliyor musun? Kendi prensiplerin olduğu halde gelişime açık mısın? Hiç bir şirket, yönetici ya da patron “ben oldum” profilini sevmez. Gerçekçi de değildir zaten..

Olumlu ve hevesli misin? İş görüşmelerinde değerlendiren uzmanları en etkileyen noktalardan bir kişinin söz konusu göreve olan hevesidir. Çünkü bu özellik çalışma sürecindeki memnuniyeti ve devamlılığı da beraberinde getirir.

Liderlik yada temsil yeteneğin var mı? Şirketler hem gelecek maliyetlerini hem de toplumdaki algılarını düşünerek kendilerini her yerde şirket kültürüne uygun temsil edecek bireyleri tercih eder.

Bütün bunlara baktığımızda hayalinizdeki şirkette olmanın aslında bir mucize olmadığını bir tavır farkı sonucunda oluşan doğal bir sonuç olduğunu söyleyebiliriz.

Lütfen aday olduğunuz firmaya kendi özelliklerinizden çok, esnek ve uyumlu olabileceğinizi, gelişime açık olduğunuzu, olumlu ve hevesli olduğunuzu liderlik yada temsil yeteneğinin sizde var olduğunu anlatın. Sonuç alacaksınız…