Sep

52SE: Kiu Estas Vi Iros Nomi?

Oh ve, ĝi estas nur numero sep?! Do bona afero kiun mi havas io diri!

Comic-Con! Aŭ Komikso-Kunveno? Mi ne certas… Sed ĝi estis bona! Mi, mia fratino, kaj amiko iris al la Toronto Komikso-Kunveno kaj “Geeked out” multe!

Post la kunveno ni venis al la Daredevil serio du Premiero, ĝi estas tre moĵosa! Tie estis bando kaj libera alkoholaĵoj! Tre amuza, kaj ne nur por la alkoholo.

“Ray, Kiam iu petas se via estas dio vi diras ‘jes’!”

La komikso ne estas tradukis per mi. Mi estis tre laca, sed ĝi estas en Esperanto do ankoraŭ bona! “Foxtrot” estas malnova favorata komikso de mian. Por pli vizito kamparano.tumblr.com.

kamparano.tumblr.com
Like what you read? Give Zach a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.