Hagyomány és innováció: idén kövessük együtt a Pünkösdi Regatta mezőnyét!

KWINDOO
KWINDOO
May 14, 2018 · 2 min read

A balatoni versenyszezon népszerű eseménye a Túravitorlás Sportklub által szervezett Pünkösdi Regatta, ami a következő hosszúhétvégén, május 19–21. között lesz — idén nagyszerű innovációval kiegészülve!

A Pünkösdi Regatta egy élvezetes, kihívásokkal teli túraverseny, emellett egy igazi vitorlásfesztivál, ahol találkozik a magyar nagyhajós társadalom színe-java. A három napos verseny első futamán, szombaton a sok száz hajós mezőny Balatonföldváron rajtol el és Keszthelyen ér célba, hétfőn ugyanezt az utat teszik meg visszafelé a versenyzők; a második napon, vasárnap pedig a tó nyugati csücskében egy rövidebb, pörgős futamon mérhetik össze tudásukat. A vitorlázók nagyrésze ezen a hétvégén Keszthelyen alszik, így minden este valamilyen társasági esemény zajlik a kikötőben: díjkiosztóval, vacsorával, éjszakába nyúló szórakozással készülnek a rendezők.

Idén nagy újdonsággal készül a rendezőség: a KWINDOO nyomkövető rendszere segíti a versenyzőket, akik az alkalmazás használatával nyomon követhetik, majd kielemezhetik saját útvonalukat. Ehhez nem kell mást tenniük, mint letölteni okostelefonjukra a KWINDOO alkalmazást, majd a rajt előtt, elindítani a trackinget. Ennél egyszerűbb nem is lehetne!

Ingyenes Tracking App Versenyzőknek:
iOS: kwindoo.com/track-iphone
Android: kwindoo.com/track-android

Image for post
Image for post

A KWINDOO-val a család, barátok, szurkolók sem maradnak le a verseny eseményeiről, hiszen a KWINDOO Live View alkalmazás vagy a webes élőkép segítségével folyamatosan nyomon követhetik, merre jár a mezőny, hol tart ismerősük a pályán. Így végre a parton maradtak is részeseivé válhatnak a verseny izgalmainak, mindig friss információjuk lehet arról, merre tart, hol áll a versenyben ismerősük.

A KWINDOO előnyei a verseny végével sem érnek véget: a nyomkövetést az alkalmazás elmenti, és a futamot követően az Analytics segítségével elemezhetik a versenyők az útjukat. Fontos adatokat nyerhetnek ezáltal, hiszen sebességük a különböző szögeken, manővereik száma, útvonalválasztásuk csupa olyan információ, amik birtokában fejlődhetnek.

Image for post
Image for post
KWINDOO Web és mobil analitika

Emellett arra is lehetőségük nyílik, hogy a konkurens hajókkal hasonlítsák össze ezen adataikat — még többet profitálva így a nyomkövetésből. Emellett természetesen a teljes mezőny útvonala is végig nézhető a nap végén, benne az összes hajóval.

Kékszalag visszajátszás összefoglaló

A Pünkösdi Regatta versenykiírása letölthető innen, a nevezést intézhető előzetesen a VIHAR rendszerén keresztül május 17-ig, vagy személyesen a helyszínen május 18-án, Balatonföldváron a kikötőben található Csigaházban 18–22 óra között, Alsóörsön pedig a TVSK telepén 18–20 óra között.

Gyere el a Balaton egyik legélvezetesebb versenyére a pünkösdi hosszúhétvégén, kapcsold be a KWINDOO nyomkövető rendszerét és élvezd a smartsailing előnyeit!

KWINDOO

Official blog for the sailing innovator startup

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store