Київстар увійшов до рейтингу «ТОП-20 найкращих роботодавців України» за версією журналу «Власть денег»

Kyivstar Careers
Oct 22, 2019 · 2 min read

Головна цінність Київстар — це співробітники. Люди, які щодня забезпечують мільйони українців якісним зв’язком, який полегшує життя наших громадян, стирає кордони та дозволяє бути ближчими до світу. Дякуємо всім колегам, адже ця нагорода — наше спільне визнання!

Київстар відзначили, як особливо привабливого роботодавця як для досвідчених фахівців і менеджерів, так і для людей, які тільки починають свою кар’єру, причому незалежно від віку. Серед переваг роботи у компанії: конкурентні зарплати, програми мотивації, тренінги, міжнародний досвід роботи; програма адаптації Get KyivStarted для новачків.

Програма для адаптації Get KyivStarted включає в себе онбординг-додаток, Welcome pack, Buddy-програма та Welcome training. Це допомагає швидко освоїтись, легко знайти спільну мову з колегами і зрозуміти свої задачі.

Робота в Київстар — це міжнародний досвід, який вчить працювати якісно й легко, створюючи й реалізуючи улюблений продукт мільйонів українців.

Let’s celebrate!

При відборі враховувалися ряд критеріїв, що характеризують якість робочих місць і їх надійність. Зокрема, це збільшення числа співробітників і зростання зарплат в порівнянні з минулим роком, можливості для професійного і кар’єрного зростання співробітників. Також бралися до уваги особливості HR-стратегії і HR-політики компанії. Використовувалися відомості з різних відкритих джерел, в тому числі офіційна інформація компаній, відомості на сайтах з працевлаштування, повідомлення ЗМІ, думки галузевих експертів, відгуки працівників і здобувачів на форумах в соціальних мережах.

Більше інформації про рейтинг за посиланням:

http://www.dsnews.ua/vlast_deneg/top-20-luchshih-rabotodateley-ukrain-27092019220500

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade