Співробітники Київстар зустрілись на головному спортивному святі — 14-му благодійному футбольному турнірі!

Kyivstar Careers
Oct 28, 2019 · 4 min read

У суботу, 21 вересня, вже в 14-те, пройшов корпоративний футбольний турнір, який зібрав велику кількість наших колег і не тільки — це було справжнє свято спорту та активного відпочинку разом із сім`ями та друзями з усіх куточків України. Цей турнір став особливим за рекордною кількістю команд-учасниць.

Усіх учасників, крім головної футбольної, частини, чекала цікава розважальна програма: захоплюючі майстер-класи, конкурси, естафети та спортивні змагання!
В цей день зі своєю спортивною програмою до нас завітали наші партнери та друзі з JuniorZ. Разом з Олександром Педаном та його спортивним рухом, який популяризує нові види спорту серед молоді. Учасники мали змогу пограти у хортинг, корфбол, петанк, флорбол, бадмінтон та фризбі,а також повчитися чирлідингу.

Всі, хто був активним в цей день, змогли отримати безліч пам’ятних сувенірів, завдяки заробленим на різних зонах Футболкоінам. В цьому році, вже традиційно, ми провели турнір і для наших юних футболістів –дітей співробітників.

Президент компанії -Олександр Комаров разом з 56 добровольцями пробігли 5кілометровий благодійний забій. Забіг вийшов по-справжньому сімейний — бігли співробітники компанії, їхні друзі та навіть діти.

Разом з Благодійним фондом “Твоя Опора” та проектом «Доторкнись до серця», всі охочі мали змогу долучитися до порятунку дитячих життів. Цей фонд вже 5 років опікується Інститутом серцево-судинної хірургії ім. М. Амосова. Всю грошову допомогу з цього заходу було спрямовано на допомогу дітям із вродженими вадами серця із незахищених верств населення.

Наша спільна допомога може дати можливість жити та бути здоровими декільком діткам.
Давайте творити добро разом!
🤝

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade