DigiKids 2019. А чим вам запам’ятався найтепліший вересневий день?

Kyivstar Careers
Oct 11 · 3 min read

У вересні не лише школи наповнюються дитячим сміхом, але й офіси Київстар. Уже 4 рік поспіль на початку осені компанія запрошує дітей співробітників на DigiKids Day -справжнє свято для дітей. 13 вересня офіси Київстар були переповнені малечею, яка мала можливість побачити, де працюють і чим займаються їхні батьки!

Цього року DigiKids був присвячений подорожам і мав тему «Світами за скарбами». Ми зробили все можливе, щоб за день маленькі київстарівці здійснили невелику кругосвітню подорож, отримавши яскраві враження від знайомства з кожним із континентів.

На дітей чекали інтерактивні пізнавальні квести, творчі майстер-класи, веселі ігри та конкурси. Крім цього, діти мали можливість поспілкуватись з популярними блогерами. Такий шанс випадає не часто, тому діти на повну ним скористались.

У нашу дивовижну подорож у великих містах вирушило майже 900 дітлахів. В Одесі, Харкові та Черкасах свято пройшло в суботу, 14 вересня. Наші співробітники разом з дітьми провели день в парках дитячих розваг.

DigiKids подарував позитивні емоції і дітлахи вже з нетерпінням чекають свято у наступному році.

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Kyivstar Careers

Written by

Kyivstar Careers

Meet our employees like never before

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade