VPN ແມ່ນຫຍັງ?

VPN ຫຍໍ້ມາຈາກ Virtual Private Network ຖ້າແປແບບກົງໆ ກໍຄື ການຈໍາລອງເຄື່ອຂ່າຍແບບສ່ວນຕົວ. ແຕ່ VPN ມີຫຍັງທີຫຼາຍກວ່ານັ້ນ. ເຮົາມາລອງທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ລະບົບເຄື່ອຄ່າຍແບບສ່ວນຕົວກັນກ່ອນເລີຍ!!

Public network ແມ່ນຫຍັງ?

ຮູ້ບໍ່ວ່າ ທຸກມື້ນີ້ ເຮົາໄດ້ນໍາໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ internet ເຂົ້າກັບຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການ ຫຼີ້ນ facebook, ເບິ່ງໜັງ, ຟັງເພງ ຕະຫຼອດເຖິງການເຂົ້າ web site ຕ່າງໆໄດ້ຢ່າງອິດສະຫຼະ, ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ບໍ່ມີຂອບເຂດ ຫຼື ພົມແດນປິດກັ້ນ. ຍ້ອນ Internet ນີ້ລະທີເປັນຕົວເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອຂ່າຍໃນຮູບແບບ ສາທາລະນະ ຫຼື Public network.

ແຕ່ໃນທາງກັບກັນ ຄວາມອິດສະຫຼະນີ້ ກໍປຽບເໝືອນກັບ ດາບສອງຄົມ ທີສາມາດສົ່ງຜົນເສຍໃຫ້ແກ່ບຸກຄົນ ຫຼື ອົງກອນໃນການເຂົ້າໃຊ້ໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຮັບຮູ້ຂ່າວສານທີ່ບິດເບືອນ, ການຮັບສື່ລາມົກອານາຈານຂອງເຍົາວະຊົນ, ການເຂົ້າເຖີງເວັບພະນັນ(ນັ່ງຢູ່ບ້ານກໍສາມາດທຸກໄດ້) ເປັນຕົ້ນ. ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມເບື່ອເມົາເຊື່ອມເສຍ ເຊັ່ນ: ພະນັກງານບໍ່ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ, ບັນຫາຂີ້ລັກງັດແງະ, ການຮົ່ວໄຫຼຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ໆລໆ. ສະນັ້ນຈື່ງພາໃຫ້ເກີດມີຮູບແບບ ເຄື່ອຂ່າຍແບບສ່ວນຕົວ ຫຼື private network ເພື່ອປ້ອງກັນ ແລະ ຈໍາກັດຮູບແບບການນໍາໃຊ້ internet ຫຼື ເຄື່ອຂ່າຍພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ມີລະບົບລະບຽບ,ຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂື້ນ.

private network ທໍາອິດແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຂື້ນມາໃຊ້ກັບອົງກອນ ເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກ ຫຼື ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມພາຍໃນອົງກອນໃຫ້ມີສິດທິິສາມາດເຂົ້າສື່ສານ ແລະ ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນອົງກອນຮ່ວມກັນໄດ້ ແຕ່ຜູ້ທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ບຸກຄົນພາຍນອກເຄື່ອຂ່າຍ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ສິດທິໃດໆໃນການນໍາໃຊ້ເລີຍ. ເວົ້າງ່າຍໆກໍຄື ເຈົ້າຕ້ອງຢູ່ໃນວົງຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອຂ່າຍດຽວກັນເທົ່ານັ້ນດັ່ງຮູບພາບລຸ່ມນີ້.

ແຜນພາບຮູບແບບການເຊື່ອມໂຍງເຄື່ອຂ່າຍເເບບສ່ວນຕົວ(ພາຍໃນອົງກອນ)

VPN (Virtual Private Network)

ແຕ່ Private network ດັ່ງກ່າວກໍມີຂໍ້ໍຈໍາກັດຄື ຖ້າບໍ່ໄດ້ຢູ່ວົງເຄື່ອຂ່າຍດຽວກັນ ກໍບໍ່ສາມາດສື່ສານ ຫຼື ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໃນອົງກອນໄດ້

ຕົວຢ່າງ: “ຂ້ອຍຕ້ອງການຈະ print ເອກະສານສັນຍາທີ່ສໍາຄັນ ໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກໃດໜື່ງທີ່ມີເຄື່ອງພີມເລີຍ ແຕ່ຕອນນີ້ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຢູ່ຫ້ອງການ. ຂ້ອຍກໍຕ້ອງໄດ້ສໍາເນົາເອກະສານດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າໃນ USB ແລ້ວແວ່ມາຫ້ອງການ ແລະ ໃຊ້ computer ຫ້ອງການເພື່ອ print ເອກະສານດັ່ງກ່າວ”. ຜົນລັບກໍຄື ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຊ້າເວລາ ແລະ ໃຊ້ພະລັງງານທີ່ສີ້ນເປືອງຫຼາຍ. ຕໍ່ມາລອງມາຄິດຊ່ວຍກັນເບິ່ງ ຖ້າຂ້ອຍຢູ່ໄກຈາກຫ້ອງການເດ? ນີ້ກໍເປັນສ່ວນໜື່ງທີເຮັດໃຫ້ເກີດມີ private network ທີ່ເປັນຮູບແບບການຈໍາລອງ ຫຼື VPN (Virtual Private Network) ນັ້ນເອງ.

ແຜນພາບຈໍາລອງການເຮັດ ວຽກຂອງ VPN(ອ້າງອີງຈາກ wikipedia)

ການທໍາງານແມ່ນ ຂ້ອຍບໍ່ຈະເປັນຕ້ອງມາຫ້ອງການເພື່ອຈະ print ເອກະສານດັ່ງກ່າວອີກຕໍ່ໄປ, ພຽງແຕ່ສ້າງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ VPN ໃນ Computer ຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຢູ່ໃນວົງດຽວກັນກັບລະບົບເຄື່ອຂ່າຍຫ້ອງການດັ່ງກ່າວ ແລ້ວໃຊ້ຮູບແບບການເຊື່ອມຕໍ່ຜ່ານ Internet(ຜ່ານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດໃດກໍໄດ້ ຂໍແຕ່ໃຫ້ມັນສາມາດອອກເນັດໄດ້ກໍເປັນພໍ) ເຂົ້າໄປໃນວົງເຄື່ອຂ່າຍຂອງຫ້ອງການເພື່ອໃຊ້ໃນການຮັບ-ສົ່ງລາຍການ print ຂອງຂ້ອຍ. ພຽງເທົ່ານີ້ຂ້ອຍກໍສາມາດ ສໍາເລັດຂັ້ນຕອນທີ່ຂ້ອຍກ່າວມາກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ແລະ ສະດວກກວ່າ(ສ່ວນວິທີການສາມາດຫາສືກສາເພີມຕື່ມໄດ້ທັ້ງຂອງ ລະບົບປະຕິບັດການ window ຫຼື macOS ເລີຍ).

ນັ້ນກໍເປັນຜົນປະໂຫຍດທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກການນໍາໃຊ້ VPN ເຂົ້າໃນການເຮັດວຽກກັບຫ້ອງການ.

VPN ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ intenet ເຮົາມີຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂື້ນ

ການເປີດ VPN ເປັນການຊ່ວຍປ້ອງກັນຂໍ້ມູນຈາກການນໍາໃຊ້ wifi ສາທາລະນະໄດ້ຫຼາຍ. ຮູ້ບໍ່ວ່າ ທຸກມື້ນີ້ຕາມ wifi ທີໃຫ້ບໍລິການນໍາໃຊ້ Free ບໍ່ເສຍຄ່ານັ້ນ, ອາດແອບແຝງມາພ້ອມກັບການດັກຂໍ້ມູນ ການນໍາໃຊ້ internet ເຮົາ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂຈລະກໍາຂໍ້ມູນບັດເຄດິດ, ຫຼື ແມ້ແຕ່ບັນຊີ facebook ຜ່ານການສົ່ງຂໍ້ມູນທີເປັນລາຍ package ໄປ(package ໃນທີ່ນີ້ຄົນລະຕົວກັບ package promotion ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ internet ເດີ້ ຮ່າຮ່າຮ່າ).

ສະນັ້ນ, ການທໍາງານຂອງ VPN ຈະມີການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນໃນແຕ່ລະຊຸດ Package ຂອງເຮົາກ່ອນທີ່ ຈະສົ່ງອອກໄປ ເພື່ອສ້າງຄວາມປອດໄພໃຫ້ກັບຂໍ້ມູນ ແລະ ສົ່ງຂໍ້ມູນໄປຕາມທາງທີ່ສ້າງຂື້ນເໝືອນອຸໂມງທີ່ຢູ່ໃນເຄື່ອຂ່າຍສາທາລະນະ(Public Network) ຫຼື Internet ນັ້ນເອງ. ເວົ້າລວມກໍຄືມັນ ຈະແລ່ນສົ່ງຂໍ້ມູນຄົນລະເສັ້ນທາງກັບ Public network ທົ່ວໄປ.

ແຕ່ທັງນີ້ທັງກໍຂື້ນກັບ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ VPN ທີ່ເຮົາໃຊ້ອີກເທື່ອໜື່ງວ່ານ່າເຊື່ອຖື ຫຼື ບໍ່?

VPN ໃນແງ່ຂອງການນໍາໃຊ້ກັບ smart phone

ອີກຕົວຢ່າງໜື່ງທີ່ນ່າຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນເຖີງປະໂຫຍດຂອງການນໍາໃຊ້ VPN ກໍຄື: ການນໍາໃຊ້ vpn ໃນຕ່າງແດນ

ເປັນທີຮູ້ກັນແລ້ວວ່າ ປະເທດຈີນ ແຜນດິນໃຫຍ່ເພື່ອນບ້ານເຮົາ ເພີ່ນມີກົດໝາຍຫ້າມ ສື່ ແລະ ບໍລິການເທິງ internet ທີ່ມາຈາກ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ດ້ວຍເຫດຜົນຂອງເລື່ອງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ.

ໜື່ງໃນນັ້ນກໍລວມທັງບໍລິການທຸກຢ່າງຂອງ google, social media ຕ່າງໆເຊັນ facebook, twitter ຫຼື ແມ້ແຕ່ Youtube. ເວົ້າໄດ້ວ່າເກືອບທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາໃຊ້ໃນບ້ານເຮົາທຸກວັນນີ້ ແມ່ນບໍ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານເລີຍ(firewall ທີ່ວ່າເດັດແລ້ວ ກໍຍັງບໍ່ຜ່ານກໍາແພງເມືອງຈີນໄດ້ ຮ່າຮ່າຮາ).

ດັ່ງນັ້ນ VPN ຈິງມີຄວາມສໍາຄັນໃນການເປັນເຄື່ອງມືເປີດພົມແດນ ແລະ ລົບລ້າງຂໍ້ຈໍາກັດດັ່ງກ່າວ, ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ smart phone android ກໍພຽງແຕ່ ເຂົ້າໄປ download app Opera VPN ນີ້ເລີຍໃນ play store ແລ້ວເປີດນໍາໃຊ້ປົກະຕິເລີຍງ່າຍໆ,ປອດໄພ ສໍາຄັນແມ່ນມີຄວາມໄວ. ຕົວແອັບເອງກໍບໍ່ໄດ້ຂໍ permission ໃດໆຫຼາຍເລີຍ

ສໍາລັບຜູ້ໃຊ້ຄອມພິ້ວເຕີ້ ກໍພຽງແຕ່ໄປສະໝັກບໍລິການ VPN ທີ່ເວັບໄຊ້ windscribeນີ້ເລີຍ

ທໍາການເລືອກ Use for free ເພື່ອສະໝັກເປັນສະມາຊິກໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ແລະ ຢ່າລືມປ້ອນຄໍາວ່າ “50GBFREE” ເພື່ອຮັບຈໍານວນ bandwidth ການນໍາໃຊ້ 50gb/ເດືອນ ແບບງ່າຍໆເລີຍ.

ຫຼັງຈາກສະໝັກສະມາຊິກຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ກໍທໍາການໄປໂຫຼດສ່ວນເສີມ(extensions) ໃນ google chrome ເພື່ອເປັນການສະດວກໃນການເປີດ vpn ນໍາໃຊ້ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ

ໃນທີ່ນີ້ຜູ້ຂຽນໄດ້ທໍາການຕິດຕັ້ງແລ້ວ

ຈະປະກົດໜ້າຕ່າງ icon “W” ເທີງແຖບດັ່ງນີ້

ການໃຊ້ງານກໍງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ກົດທີ່ icon “W” ດັ່ງກ່າວ ແລ້ງເປີດໃຊ້ເປັນການຈົບພິທີ

ສະຫຼຸບ

#VPN ກໍເປັນອີກເຄື່ອງມືໜື່ງໃນການນໍາໃຊ້ ແລະ ຈັດການ ກັບ internet ທັ້ງເປັນຕົວເປີດພົມແດນ ແລະ ຂໍ້ຈໍາກັດຕ່າງໆທີ່ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ internet ຫຼື ອົງກອນໃດໜື່ງທີ່ໄດ້ພະຍາຍາມຈະຈໍາກັດສິດທິ ການນໍາໃຊ້ຂອງເຮົາເຊັ່ນ: ການ block website ເປັນຕົ້ນ.

  • ຈຸດດີ ກໍມີດັ່ງທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທີງ ແລະ ອື່ນໆ ອີກທີຜູ້ຂຽນຍັງບໍ່ໄດ້ເອົາມາໃຫ້ຮູ້ ຫຼື ລົງເລິກ ເພາະດຽວຈະເປັນການສັບສົນ ແລະ ຜູ້ອ່ານຄົງຈະນໍາໄປໃຊ້ຍາກ ສະນັ້ນ, ໃນບົດຄວາມນີ້ ຈິງພາໄປນໍາໃຊ້ສະເພາະແຕ່ບາງວຽກທີ່ຜູ້ຂຽນເຫັນວ່າອາດຈະເປັນປະໂຫຍດແກ່ຫຼາຍໆຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາອ່ານ ຫຼື ປະສົບພົບພໍ້ໃນຊີວິດຈິງ ແບບສະບັບຜູ້ໃຊ້ງານທົ່ວໄປ.
  • ຈຸດອ່ອນ ແມ່ນຢາກໃຫ້ຜູ້ອ່ານມີຄວາມລະມັດລະວັງກ່ຽວການນໍາໃຊ້ບໍລິການ VPN ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ເພາະອາດຈະຕົກເປັນເຄື່ອງມືໃນການຖືກດັກຈັບຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເອງ