ອັບເດດ ionic framework ເປັນ v ລ້າສຸດ

ວິທີການງ່າຍໆດັ່ງນີ້:

1.) ເຂົ້າໄປ terminal(macOS)/cmd(window) ພິມຄໍາສັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເປັນການອັບເດດແກນ ionic ຫຼັກ

npm install -g ionic@latest

2.) ພິມຄໍາສັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເປັນການອັບເດດ ionic app script ຫຼັກ

npm install @ionic/app-scripts@latest --save-dev

3.) ສຸດທ້າຍພິມຄໍາສັ່ງລຸ່ມນີ້ ເພື່ອເປັນການອັບເດດ angular

npm install ionic-angular@latest --save
ຫຼັງຈາກສໍາເລັດທຸກຂັ້ນຕອນແລ້ວ, ກວດສອບດ້ວຍຄໍາສັ່ງ “ionic”

ພຽງເທົ່ານີ້ ເຮົາກໍສາມາດ upgrade ionic framework ເປັນ version ລ້າສຸດໄດ້ສໍາເລັດແລ້ວ!!!!!

ປລ. ລືມຖ່າຍພາບໜ້າຈໍຫຼັງຈາກກົດ enter ໃນແຕ່ລະຄໍາສັ່ງ

ແຖມ!!!!!

ຫຼັງຈາກອັບເປັນ version ທົດສອບສ້າງ project ionic ໃໝ່

ionic start myApp

ໃນ version ໃໝ່ຈະໃຫ້ເຮົາເລືອກໜ້າ template ເບື້ອງຕົ້ນແບບໃໝ່. ສະດວກເວີ້!!!! ><

ຜູ່ຂຽນເລືອກເປັນ conference

ຫຼັງຈາກທີມັນໄດ້ download project ເຮົາໄດ້ສໍາເລັດ. ມີແນະນໍາອີກ ຄັກເວີ້ !!!! ><

ທົດລອງ run serve ເບິ່ງຜົນລັບ

ionic serve -l
ມັນຈະ auto ເປີດ browser ຂຶ້ນມາໃຫ້

ຜົນລັບທີໄດ້. ໂຄດຄັກ, ມີການປ່ຽນໜ້າຕາໃໝ່ ຊື່ງແຕກຕ່າງກວ່າ version ກ່ອນໜ້ານີ້

ທ້າຍສຸດ, ການປ່ຽນເວີຊັ່ນກໍມີຈຸດດີ ແລະ ຂໍ້ດ້ອຍ.

ຈຸດດີ: ຄວາມສາມາດໃໝ່ + ການຈັດການທີສະດວກຂຶ້ນ ໆລໆ

ຂໍ້ດ້ອຍ: ກັບ project ທີ່ໃຊ້ກັບ version ເກົ່າແມ່ນຕ້ອງໄດ້ກັບໄປປັບປຸງ ເພາະບາງ feature ຫຼື function ອາດມີການປ່ຽນແປງ ຫຼື ປ່ຽນຊື່ດັ່ງນີ້ເປັນຕົ້ນ :)