E-Milletler ve E-Irklar

Genetik kodlar yeniden yazılacak, sınırlar silinecek, internet yeni ve serbest dolaşımın olduğu bir dünya olacak, VR-AR sistemleriyle sadece nete girmeyeceğiz direkt içinde şahsi olarak gezeceğiz, belki daha sonra dijital akıl ve aklın nete yüklenmesi ve nice gelişme… Peki ya milletlere ne olacak ? Hepimiz silik, ruh gibi nette dolaşan, kimliği karışık entitelere mi dönüşeceğiz ?

ŞART DEĞİL.

Şu andan dijital akla kadar giden süreçte tabi her şeyin nasıl gelişeceğini ve bizim bireysel olarak bunlara nasıl tepkiler vereceğimizi kestirmek zor, ama mevcut gelinen yerde, günümüzde yani geleceğe dair enteresan oluşumlar gözlenmekte. Özellikle de milli oluşumlar.

Son 10 sene içerisinde artan ve yoğunlaşan internet üstünden interaksiyon ile kültürel memler inanılmaz bir yayılma elde ettiler, normalde hiç bir başka milletin ilgi göstermeyeceği yerel memler aniden küresel memlere dönüştüler, mesela ünlü et şefi Nusret, basit bir meme yüzünden #saltbae oldu ve dünya çapında tanınan ve tuz atma hareketi insanlarca tekrarlanan bir meme dönüştü, adam kendisi bir meme artık. Bunu bir kenara yazdık.

Amerikan seçimleri sırasında birbirine giren milliyetçi sol (çoğu insan hata ile bunlara sağ diyor) ile enternasyonalist sol (yani sol diye bahsi geçen tüm gruplar) birbirlerine girdiler ve bu tartışma ve kavgaların %95'i online ortamda oldu, meme savaşları şeklinde oldu hatta, normalde sokakları kan götürmesi gerekirken geçmişe kıyasla çok az insan fiziksel olarak zarar gördü ama internette gerçek savaşları aratmayacak toplu çatışmalar döndü. Bu savaşlar sırasında alt-sağ (bunlar aslında sağla alakasız, supra-politik şahıslar, her düşünceden biraz taşıyorlar incelendiğinde sağ-sol klasik ayrımına giremezler) diye bir oluşum çıktı ve tamamen memeler üzerinden KEKİSTAN diye bir cumhuriyet ilan edip buna kendilerince bir tarih yazdılar ve kurtuluş savaşlarını Büyük Meme Savaşı (Great Meme War) olarak adlandırdılar, bunlar büyük ölçüde açıktan partisiz olarak Trump’a destek veren, mevcut siyasete tepkili ve gözü açılmış bireylerdi (redpillciler, MRA’ler ve diğerleri de bunların içinde) ve mevcut sistemi sallar ya da yıkar diye uman insanlardı. Başta şaka, espri minvalinde reddit, 4chan gibi benzeri sitelerde ortaya çıkan Kekistani hareketi bugün gelinen yerde bireylerin tek bir hamlede birbirlerini tanıyıp destek vermelerine neden olan, birbirlerine milliyet, din, ırk hatta kültür ve dil eksenine dahi bakmadan kardeşlik ve dostluk gösterdikleri oluşuma dönüştü. Yani ilk e-millet (bu kavrama dikkat) Kekistan milleti ortaya çıktı.

Yine çoktandır kendi meme türüyle interneti sallayan Nation Balls sayfaları da aslında proto e-millet oluşumlarıdır, Turkey Ball diye bir sayfa da mevcuttur — gidin görün nasıl işlediğini) bu sayfalarda milletler, hatta etnisiteler hatta hatta ortadan kalkmış ülkeler dahi temsil edilmekte ve fanbazları oluşturmaktadırlar.

Buna ek olarak, yine 10 sene kadardır sürmekte olan önemli bir proje olan Nation States browser yazı-tabanlı oyunu da buna örnektir. Düzenli olarak site tarafından size verilen sorulara verdiğiniz siyasi cevaplarla site sizin denetlediğiniz devleti ortaya çıkarıyor ve simüle ediyor, insanlar bu oyunun devasa forumlarında savaşlar yapıyor, diplomasiler kuruyor, sanal ordular kurup birbirinin üstüne sürüyor ve Birleşmiş Milletler kararları alarak birbirlerine ve sanal coğraflyalarına yaptırımlar uyguluyorlar.

Bize göre gidişhat E-MİLLETLERE doğrudur, yani organik milletler ortadan silinip yavaş yavaş yerini tamamen bireylerin kendilerinin tercih ettiği ve aidiyetlerinin miktarını bile kendileri seçtikleri yeni bulut üstü oluşumlara doğudur. Daha sonra neler olacak ne gibi değişimler olacak hep beraber göreceğiz

Like what you read? Give Laughing Man a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.