Brug PollEverywhere med PowerPoint —PC/Windows

Stil dine studerende online spørgsmål som en del af din PowerPoint-præsentation.


Du kan hente og installere en applikation, som gør det muligt at integere spørgsmål fra PollEverywhere i PowerPoint. Dermed kan du som underviser lave en slags interaktiv PP-præsentation.

Vejledningen forudsætter, at du har kendskab til PollEverywhere, og har oprettet spørgsmål i forvejen. Du kan finde vejledning til dette her:

OBS: For at afvikle PollEverywhere i PP skal du have PowerPoint 2007 eller nyere.

Sådan gør du

Start med at hente applikationen her, ved at følge dette link: http://www.polleverywhere.com/app/win

Tryk på filen, når den er hentet ned på computeren.

Firefox-browser

Følg installationen.

Det er muligt at computeren skal genstartes.

Programmet vil færdiggøre installationen, når computeren er genstartet.

Når installationen er færdig, åbner du dit PowerPoint-program, som du plejer. Her vil du opdage, at der er kommet en ekstra fane kaldet “Poll Everywhere”.

Du kan oprette en ny præsentation, eller tage udgangspunkt i en af dine tidligere præsentationer. Opret en tom slide, hvor du vil stille et spørgsmål fra Poll Everywhere og tryk på “Insert Poll Slide”

Du vil her blive bedt om at logge på din Poll Everywhere-konto. Log på som du plejer.

Herefter dukker vinduet med din spørgsmål op— marker det spørgsmål du vil indsætte, og tryk “Insert Selected Polls” Du kan hente alle spørgsmålene ind på een gang, eller et af gangen.

Nu er Poll Everywhere spørgsmålet integreret i din præsentation.

Da alle Poll Everywhere-spørgsmålene ser ens ud i PowerPoint, kan det være svært at orientere sig. Men du kan trykke på fanen “View”, og trykke på “Normal”. Det vil da være muligt at få en ramme under dine spørgsmål, hvor du kan se, hvad hvert enkelt spørgsmål hedder.

Nu mangler du bare at aktivere dine spørgsmål. Det gør du i Poll Everywhere over nettet. Find dine spørgsmål og tryk “Start”

Dit præsentation er nu klar til brug, og spørgsmålene vil blive gjort interaktive, når du afvikler din præsentation i “Presentation mode” (F5).

Husk at lukke ned for spørgsmålene, når du er færdig.

God fornøjelse!

Like what you read? Give Jonathan Langelund a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.