LearnSpace Manifesto (in 🇳🇴)

  1. Vi er en europeisk edtech-akselerator som ønsker å støtte dristige entreprenører.
  2. Status quo har feilet, og måten vi lærer på er ikke lenger fornuftig. Vi må ta i bruk aktive og individuelle læringsmetoder.
  3. Vi tror på nødvendigheten av et sterkt samarbeid mellom forskning, pedagogikk og teknologi for å skape virkningsfulle edtech-produkter.
  4. Vi vil støtte entreprenører som har en transformativ tilnærming til utdanning og læring.
  5. Vi har befart den globale Edtech-scenen, og har møtt hundrevis av edtech-entreprenører.
  6. Startups sliter over hele verden med å finne stakeholdere innen utdanningssektoren.
  7. Hos LearnSpace vil entreprenørene ha tilgang til researchers-in-residence (blant annet i kognitiv — og nevrovitenskap).
  8. Ettersom vi mener at lærere bør stå i sentrum av enhver innovasjon, har vi bygget et nettverk av disse på tvers av de europeiske landegrenser som er klare til å teste, eksperimentere og videreutvikle produktene med entreprenørene.
  9. Vi er spesielt interessert i entreprenører som arbeider med ferdigheter i det 21 århundre, livslang læring og tilpasset utdanning.
  10. Vi bygger det globale edtech-økosystemet fra våre kontorer i Paris, det raskest voksende økosystemet for startups og teknologi i Europa.

Er du en entreprenør som ønsker å forandre den aktuelle situasjonen? SØK NÅ!