“Новий шанс” (Частина 1)

Неповнолітні діти — одна з найвразливіших категорій населення. Вони — “майбутнє” нації, саме тому під час відбудови нової країни (СРСР) або потреби в радикальній зміні ідеології (нацистська Німеччина) одним з першочергових завдань є вплив на їх свідомість та світогляд. Підлітки потребують розуміння та захисту з боку дорослих і держави, оскільки їм важко тверезо оцінювати свої вчинки, контролювати емоції, саме тому через невеликий життєвий досвід ці діти здатні до скоєння злочинів.

На жаль, більшість людей, які потрапляють до пенітенціарних закладів, повертаються звідти закоренілими злочинцями з скаліченими уявленнями про світ і правилами виживання в ньому. Корінь проблеми ховається у застарілих засобах контролю психологічного стану та відсутності якісних методичних рекомендацій, чіткого плану з морально-етичного виховання дітей, які “оступилися”.

Проблеми дітей — больова точка суспільства, саме тому наша команда пропонує вдосконалити Програму морально-етичного виховання підлітків, які потрапили до пенітенціарних установ задля того, щоб по її закінченню вони могли повноцінно повернутись в суспільство. Вона має включати в себе:

  • низку заходів (колективні перегляди та обговорення фільмів морального спрямування з психологом, відвідування притулків для тварин, участь у благодійних акціях і т.д..);
  • початковий контроль психологічного стану дитини;
  • проміжний контроль динаміки психологічного стану;
  • кінцевий контроль психологічного стану.

Контроль психологічного стану буде відбуватися у вигляді онлайн-тестування (подібного до ЗНО), розробленного фахівцями та спрямованого саме на підлітків. Подібне оцінювання зараз активно вводиться у багатьох компаніях для контролю психологічного стану людини на робочому місці. Воно зарекомендувало себе простим, ефективним, неупередженим та вартим впровадженню в інші сфери.

Згідно з проведеним нами опитуванням 100% людей зазначають актуальність проблеми та погоджуються з необхідністю запропонованної нами Програми. З них 73,3% стверджують, що зробили б в неї невеликі інвестиції або погодились би платити податок державі саме на розвиток цієї ідеї.

Таким чином, огляд виховних заходів в інших країнах, вибір, структурування найефективніших з них та розробка якісного тестування на всіх етапах Програми є вирішенням проблеми морально-етичного виховання неповнолітніх, адапування їх до соціуму та потужним кроком до відбудови демократичної держави.